Student in Jette voelt zich onveilig

Studenten op de campus Jette voelen zich minder veilig dan de kotstudenten op en rond de campus Etterbeek. Dat blijkt uit een enquête die de VUB organiseerde op vraag van de Studentenraad. De universiteit overweegt nu om extra maatregelen te nemen. Aan de enquête namen 206 van de 1256 kotstudenten deel. De meeste deelnemers (zo’n 35 procent) wonen in een kot op de medische campus in Jette.

Iets meer dan twintig procent van de respondenten geeft aan zelf al eens geconfronteerd te zijn met een veiligheidsincident op de campus. Op de Nieuwelaankoten in Etterbeek en op campus Jette ligt dat percentage het hoogst, respectievelijk op 38,46 en 29,17 procent. Diefstal, fysiek geweld en inbraken komen het vaakst voor, gevolgd door voyeurisme en handtastelijkheden. Van de respondenten kent ruim dertig procent een geval waarbij een medestudent slachtoffer werd van geweld of voyeurisme.

De daders zijn niet altijd medestudenten; vaak gaat het om externe daders die de campus betreden. Meestal gaat het dan ook niet om een enkele dader, maar om een groep van personen die studenten fysiek bedreigen. Van de studenten die zelf slachtoffer werden van een incident, geeft ongeveer de helft bovendien aan de bewaking te hebben benaderd. Die zou echter niet altijd adequaat gereageerd hebben. In Jette zou de bewaking in sommige gevallen te ver weg geweest zijn van het incident om tijdig ter plaatse te kunnen komen. Studenten geven aan dat de bewaking soms wel drie kwartier nodig heeft om de studentenkoten te bereiken door de lange afstand.

De meeste incidenten blijken zich ’s nachts in de winterperiode voor te doen en vinden meestal plaats na een (tent-)TD. De Studentenraad zal nu samen met de Directie Infrastructuur bekijken welke maatregelen de VUB kan treffen om het veiligheidsgevoel te vergroten. Extra bewakers op risicovolle momenten en meer bewaking in Jette zouden een mogelijkheid kunnen zijn. Ook extra verlichting, besnoeiing van struiken en andere maatregelen ter verhoging van de zichtbaarheid worden overwogen.

0 Comment