Faculteit Letteren en Wijsbegeerte keurt besparingsplan goed

De Faculteitsraad van Letteren en Wijsbegeerte heeft vandaag het beleidsplan 2013-2017 voor de faculteit goedgekeurd. Daarin zijn ook heel wat besparingen opgenomen. Zoals De Moeial gisteren al had aangekondigd, treffen die besparingen vooral de vakgroep Taal en Letterkunde (TALK). De faculteit moet 250.000 euro besparen. Uit het besparingsplan van de faculteit wordt andermaal duidelijk dat de vakken rond klassieke talen en culturen op termijn zullen verdwijnen. De Raad van Bestuur moet zich komende vergadering nog uitspreken over het besparingsplan van LW.

TALK is historisch de vakgroep die de meeste middelen gebruikt. Door het ruime aanbod van zes talen is er veel personeel nodig terwijl niet alle talencombinaties een hoog rendement hebben. Daardoor zou de vakgroep, volgens het facultaire allocatiemodel, jaarlijks zo’n 500.000 euro in het rood staan.

De vakgroep Wijsbegeerte (FILO) deelt dan weer op kleinere schaal in de besparing door het halftijdse mandaat van professor Jean Paul Van Bendegem door jonge academische personeelsleden te laten invullen. De vakgroep Geschiedenis (HIST) zou er in het besparingsplan zelfs op vooruit kunnen gaan.

De faculteit bespaart dit jaar zelfs meer dan de opgelegde 250.000 euro, om zo een buffer te hebben voor stijgende kosten. Het hele plan staat of valt met de beslissing in de Raad van Bestuur. Die zal over maand vergaderen.

0 Comment