Klassieke talen en culturen verdwijnen van VUB

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte stemt morgen (woensdag 2 oktober) over het beleidsplan dat de besparingen binnen de faculteit moet doorvoeren. In het voorstel dat nu op tafel ligt, wordt de vakgroep Taal- en Letterkunde het zwaarst getroffen. Hiermee wordt het einde ingeluid van de klassieke talen en culturen aan de VUB.

De redactie heeft vernomen dat er een einde komt aan de samenwerking met professor Christian Laes. Zijn nog resterend mandaat loopt op 1 oktober 2015 definitief af. Professor-emeritus Rudolf De Smet geeft momenteel nog het vak Geschiedenis van het humanisme; zijn mandaat loopt op 1 oktober 2016 af. Professor Cecilia Saerens’ emeritaat gaat dan weer in op 1 oktober 2017. Geen van hen zal vervangen worden.

Vooral het vertrek van Laes en Saerens zorgt ervoor dat alle taal- en letterkundige vakken rond respectievelijk Latijn en Grieks zullen verdwijnen.

In juli raakte bekend dat de vakgroep Communicatiewetenschappen (SCOM) naar de faculteit ES zou overstappen. Toen zei professor Piet Van de Craen, tot vorige maandag nog decaan van LW, aan Brusselnieuws: “Professoren die met pensioen gaan worden niet vervangen, maar er komt geen enkele afvloeiing aan te pas.” Het niet verlengde mandaat van Laes laat daar nu een ander licht op schijnen.

De opleiding Latijn lag al langer onder vuur. Vanaf het academiejaar 2012-2013 konden zich geen eerstejaars meer inschrijven en werd de afstudeerrichting afgebouwd. Men hoopte nog om de bewuste opleidingsonderdelen te kunnen behouden voor studenten uit bijvoorbeeld Wijsbegeerte of Geschiedenis, maar het beleidsplan veegt die ultieme hoop nu van tafel.

Ook de vakgroep Filosofie zal moeten besparen, maar in mindere mate. Zo wordt het mandaat van Jean Paul Van Bendegem, op diens eigen verzoek, gehalveerd tot 50 procent.

0 Comment