Reinert Roux nieuwe voorzitter VUB-Studentenraad

De voorzitter van de VUB-Studentenraad voor het academiejaar 2013-2014 is Reinert Roux, student Computerwetenschappen. Hij werd gisteren (4 juli) verkozen boven biologiestudent Johan Wouters. Roux volgt zo Isabelle Selleslag op.

Nochtans zal ook Wouters een bestuursmandaat opnemen. Na zijn afwijzing als voorzitter stelde hij zich op voorstel van de raad alsnog kandidaat voor vicevoorzitter. Voor dat mandaat kreeg Wouters wel de meerderheid van de stemmen achter zijn naam.

Abdel-Elah Afennas, die eveneens opkwam voor het vicevoorzitterschap en zijn kandidatuur aan de voorzittersverkiezing van Johan Wouters had vastgeklonken, werd dan weer niet verkozen. De student Burgerlijk Ingenieur werd afgewezen omdat zijn programma en dat van Wouters zo goed als overeenkwamen.

De kandidatuur voor het vicevoorzitterschap van rechtenstudent Yves Van Ophem is verdaagd naar september. Van Ophem kon immers niet aanwezig zijn.

Het bestuur van de Studentenraad telt zo al zeker twee leden: voorzitter Roux en vicevoorzitter Wouters. Het is waarschijnlijk dat daar nog een of meerdere vicevoorzitters bijkomen, om de verschillende dossiers onderling te kunnen verdelen.

Naast de verkiezing in de Studentenraad stond ook de installatievergadering en verkiezing voor het bestuur van de Stuvoraad op het programma. Het aanwezigheidsquorum van dat laatste orgaan werd evenwel niet bereikt, zodat ook die verkiezingen pas op de vergadering in september zullen plaatsvinden. Het is waarschijnlijk dat de verkozen bestuursleden van de Studentenraad zich ook daar kandidaat stellen, zodat het bestuur van beide vertegenwoordigende organen uit dezelfde studenten zou bestaan. Dat was alvast het geval voor het huidige academiejaar 2012-2013.

Roux is ex-voorzitter van Infogroep, de studentenkring voor computerwetenschappers, en was lid van de ICT-raad. In het academiejaar 2010-2011 was hij effectief lid van de Onderwijsraad voor de faculteit WE.

0 Comment