Nieuw geval van wetenschapsfraude aan de Vrije Universiteit Brussel

De VUB heeft een doctorstitel, behaald in de faculteit Rechten en Criminologie, wegens plagiaat ingetrokken. Dat heeft het bestuurscollege van de universiteit op woensdag 29 mei beslist na grondig onderzoek.

Het doctoraat dateert van 2005. Omtrent de identiteit van de betrokkene is vooralsnog niets bekend. Wel is de persoon door de VUB-commissie voor Wetenschappelijke Integriteit gehoord en is de alumnus momenteel aan een buitenlandse ‘instelling’ (sic) werkzaam, die zich nog zou moeten beraden over de consequenties.

De VUB beklemtoont dat ze “een nultolerantie voert ten opzichte van wetenschappelijke fraude en neemt deze zaak dan ook zeer ernstig.” De intrekking van het doctoraat zou volgens de universiteit proportioneel zijn met de vastgestelde inbreuk.

Twee maanden geleden, in maart, was er ook al een geval van wetenschapsfraude aan de VUB. Toen werd een neurowetenschapper  ontslagen.

0 Comment