Onderwijsnieuws

De Studentenraad van de VUB eindigt het academiejaar in mineur nadat voorzitster Isabelle Selleslag ontslag nam. Het bleek onmogelijk het zware mandaat nog langer te combineren met haar studies, waardoor ze zichzelf niet meer in staat achtte “de noodzakelijke (juiste) beslissingen te nemen die de verantwoordelijkheid als voorzitter met zich meebrengt”, zo liet ze weten in een brief aan de studentenraadsleden.

De drie vicevoorzitters moeten nu gezamenlijk op zoek naar een oplossing.  “We waren nogal verrast door het plotselinge ontslag van Isabelle”, klinkt het bij Domien Vanhonacker, vicevoorzitter Onderwijszaken. “We zullen ons uiterste best doen de continuïteit te garanderen met de huidige equipe.”

– Na een negatief advies van de Studentenraad werd het artikel over de tweede examenkans uit het vernieuwde Onderwijs- en Examenreglement (OER)  naar de koelkast verwezen. De bepaling was volgens de Studentenraad niet conform aan het Flexibiliseringsdecreet. Dat decreet stelt immers dat een student “niet kan verzaken aan een creditbewijs”, terwijl het OER in haar huidige vorm de student oplegt afstand te doen van zijn aanvankelijke resultaat indien hij toch zijn examen wil herkansen.

De regeringscommissaris meldde inmiddels aan vicerector Onderwijsbeleid Yvette Michotte dat in de Raad van State enige discussie was ontstaan over de interpretatie van het decreet. Ook zouden er “tegenstrijdigheden” bestaan “in de rechtspraak van de Raad van State en de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. De VUB speelt op veilig en wacht “een duidelijke decretale regelgeving” af. Voorlopig blijft het dus voor de student onmogelijk om een geslaagd examen te herkansen.

– De sportievelingen onder ons kunnen zich, als het van de sportdienst afhangt, volgend academiejaar verwachten aan een reeks prijsstijgingen voor de sportfaciliteiten op de VUB. De huidige tarieven zouden volgens de Dienst Beweging en Sport niet langer houdbaar zijn door stijgende energie- en personeelskosten. De procentuele prijsstijgingen schommelen tussen de zes en vijftig procent. De clubkaart zou 2,5 euro duurder worden. Een tienbeurtenkaart voor het zwembad zou vanaf volgend academiejaar dan weer 25,6 euro tegenover de huidige 21 euro kosten. De Studentenraad beslist op de plenaire vergadering van mei of de prijsstijging daad-werkelijk in voege zal treden. Bij het ter perse gaan was de beslissing nog onbekend.

0 Comment