Interuniversitaire Master Gender en Diversiteit in aantocht?

De Vlaamse universiteiten bereiden een gezamenlijke Master of Arts in Gender en Diversiteit voor. De VUB, UGent, UA, KU Leuven en UHasselt verwachten elk moment het oordeel van de erkenningscommissie. Als die commissie het dossier positief beoordeelt, moet het nog langs de accreditatieorganisatie NVAO voor volledige erkenning. De master zou ten vroegste van start kunnen gaan in 2014-2015.

Aan de VUB is professor Gily Coene een van de drijvende krachten achter de nieuwe master. “Er is in Vlaanderen geen master in de genderstudies”, legt ze uit, “dat is uniek vergeleken met de rest van Europa. De master Genderstudies die aan de UA bestond, werd afgeschaft vanwege een gebrek aan ondersteuning en middelen. De professoren gaven toen zelfs onbezoldigd les.”

Op vraag van toenmalig minister voor Gelijke Kansen Joëlle Milquet kwam er een haalbaarheidsonderzoek naar een master in de Genderstudies in België. Uit de studie bleek dat er wel degelijk behoefte bestaat aan een dergelijke master. Ook Coene is daar alvast van overtuigd: “Ik merk dat er veel studenten zijn die bezig zijn met gender of doctoreren over dit thema. Een specifieke master zou kunnen verhelpen dat zij telkens het warm water opnieuw moeten uitvinden. Ook in beleid is gender een prominent thema, maar je merkt wel dat lang niet iedereen precies weet waar het eigenlijk over gaat. De expertise is dus zeker welkom.”

De master Gender en Diversiteit zal een interuniversitaire master zijn. Studenten met een academische bachelor in een humane wetenschap en studenten met een academische master in de exacte wetenschappen hebben rechtstreekse toegang tot de Gender en Diversiteitsmaster. De drie verplichte vakken uit het programma worden gedoceerd aan de VUB, de UGent en de KU Leuven. Voor de keuzevakken kunnen studenten ook nog terecht in Antwerpen en Hasselt. Studenten zullen dus mobiel moeten zijn. Zijn ze daar wel toe bereid? “Enerzijds zijn er studenten die het interuniversitaire aspect een absolute meerwaarde vinden. Zij vinden het juist interessant om aan verschillende instellingen les te krijgen. Anderzijds is er ook een groep die huiverig staat tegenover de verplaatsingen. Voor hen kijken we echter of de semesters enigszins geografisch in te delen zijn. Teleles is bovendien ook nog een optie.” In eerste instantie werd gedacht aan een Engelstalige opleiding. “Omdat er echter geen Nederlandstalig equivalent van de master bestaat, mag de opleiding niet volledig in het Engels gedoceerd worden. We bieden wel verschillende keuzevakken in het Engels aan.”

De financiële middelen zullen evenwel ook voor deze master beperkt zijn. Het programma zal dus grotendeels zijn opgebouwd uit reeds bestaande vakken. “Veel universiteiten bieden al vakken aan die ook passen binnen de master Gender en Diversiteit. Aan de VUB is dat bijvoorbeeld Sociologie van de sociale gelijkheid en ongelijkheid. Er is dus weinig behoefte aan extra middelen om de opleiding te kunnen starten. In Gent en Leuven zijn er al mandaten vrijgemaakt ter omkadering van de eventuele nieuwe vakken.”

Een ander aspect waar de master op geëvalueerd zal worden, is de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt. Waar kunnen afgestudeerden zoal terecht? “Genderbeleid is een gebied waar afgestudeerden aan zouden kunnen bijdragen door hun expertise. Overheidsinstellingen, studiediensten van politieke partijen, vakbonden, bedrijven en universiteiten hebben er allemaal baat bij werknemers aan te werven die kennis hebben over genderproblematiek,” vindt Coene. “Bovendien is het de bedoeling dat de studenten in de opleiding stage kunnen lopen. Ze zouden dan kunnen kiezen tussen een observatiestage van vijf studiepunten, waarbij ze waarnemingen doen om daarover een uiteenzetting te schrijven, of een praktijkstage van tien studiepunten, waarbij ze daadwerkelijk meedraaien in een organisatie.”

0 Comment