Het Nieuws van de Zomer

Door Sandro Gonzàlez-Maseda en Kenneth Pontzeele

De zomer is warm en duurt veel te lang. Opdat u toch minstens een positief vooruitzicht zou hebben voor die eeuwigdurende vakantiemaanden, biedt De Moeial u in samenwerking met Etienne Vermeersch Het Nieuws van de Zomer.

Etienne Vermeersch stelt inburgeringsplan voor

Moraalfilosoof Etienne Vermeersch heeft eindelijk nog eens van zich laten horen. In zijn laatste publicatie Luister naar mij of anders zet hij zijn visie op het integratiebeleid uiteen. Hij trekt er ten strijde tegen de oprukkende doekificatie in Vlaanderen. Daarmee wil de Gravensteener iedere burger verlossen van de onmondigheid die verder toch zijn eigen fout is. Hij ziet de hoofddoek als de grootste uitdaging voor de komende decennia tot eeuwen. In een ietwat vernieuwende theorie heeft hij het over het waarom van de hoofddoek: “De secularisering had ons bijna verlost van nonnen, begijnen en andere spirituele lesbo’s, maar heden ten dage zijn het vooral kalende vrouwen die hun toevlucht zoeken onder het doekje des onheils.”

Vermeersch, die zelf een haarlijn heeft die al zuidelijker heeft gelegen en daar naar eigen zeggen trots op is, vindt het niet kunnen dat “wijven hun kaalheid verbergen.” De ere-vicerector van de UGent fulmineert tot slot nog: “De hoofddoek wordt op die manier een onderdrukkend middel, net zoals het mannelijk equivalent van de boerka: het toupetje!”

Multinational in de bres voor Viktor

Om de kosten voor de samenleving en de barmhartige farmaproducenten te beperken heeft marketingbureau g+ europe besloten om de exploitatierechten op patiëntje Viktor te verkopen aan Nestlé. Als eerste product in de Lifeline-reeks lanceert de voedselproducent binnenkort Viktor’s Original Veenbessensaus™.

De kant-en-klaarmaaltijd zou naar verluidt te koop zijn vanaf 9000 euro per potje, dat bovendien twee weken na opening vervalt. Van dit fikse bedrag gaat wel 3,2 procent naar de medicijnen van kleine Viktor. Moraalfilosoof Etienne Vermeersch vind het spijtig dat er niet aan economische euthanasie gedacht werd: “Dit was een buitenkansje om een symbolische actie tegen de dreigende overbevolking te ondernemen.”

VUB vangt slachtoffers Wetteren op

Naar aanleiding van de exodus volgend op de milieuramp in Wetteren heeft rector Paul De Knop de getroffen gezinnen onderdak geboden. Ze mogen tijdens de zomermaanden tijdelijk verblijven in de garages onder gebouwen F en G. Een aantal opportunistische gezinnen heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om medisch asiel aan te vragen in onze hoofdstad. Dit vooral vanwege de veel zuiverdere stadslucht in de VUB-garages. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Blok denkt er niet aan. “De lucht is toch overal even gevaarlijk”, reageert ze laconiek. Een aantal gezinnen overweegt om in hongerstaking te gaan. Moraalfilosoof Etienne Vermeersch eet graag.

VUB krijgt Rowenta-leerstoel

Op dinsdag 28 mei laat de VUB zich weer van haar meest vooruitstrevende kant zien tijdens de uitreiking van de eredoctoraten. Alle laureaten dit jaar zijn namelijk vrouwen en speciaal voor de gelegenheid werd er een samenwerking met Rowenta op poten gezet. Het bedrijf voor huishoudartikelen schenkt iedere laureate een op maat gemaakt strijkijzer. Zo krijgt Kim Clijsters een hyperaerodynamisch model met sporthandgreep en is er voor wetenschapshistorica Londa Schiebinger een retro ijzeren strijkblok met houten handvat voor op de stoof. De samenwerking gaat zelfs verder: er is sprake van de oprichting van een heuse Rowenta Ladies’ leerstoel voor genderstudies die een vooraanstaande rol hoopt te spelen op het vlak van vrouwenstudies en ergonomie. Moraalfilosoof Etienne Vermeersch, zelfverklaard feminist, is naar eigen zeggen verheugd dat “de fabrikanten van vrouwenaccessoires zoals strijkijzerfabrikanten vrouwen eindelijk de juiste tools geven om tot zelfontplooiing te komen.”

Invoering remgeld bij clerus en brandweer

De invoering van remgeld op juridische bijstand krijgt navolging in andere sectoren waar de crisis genadeloos toeslaat, waaronder de Katholieke Kerk. De biecht afnemen kan niet langer gratis. Aartsbisschop Léonard legt uit: “Ook de Kerk lijdt onder de huidige crisis. De eerlijke toegang tot de Hemel wordt op deze manier niemand ontzegd, maar aan het vergeven van zonden zijn natuurlijk ook werkingskosten verbonden die het Goddelijke systeem nodeloos kunnen overbelasten en als zodanig mee aan de basis van deze hele malaise liggen. Een mooi meegenomen bijwerking van de maatregel bestaat eruit dat veel mensen de middelen niet meer zullen hebben om te zondigen. We hopen de zondaar aldus te responsabiliseren.” Critici vrezen dat op deze manier de toegang tot het Koninkrijk Gods niet langer voor ieder gegarandeerd zal zijn.
Ook de brandweer van Aalst voert een proefproject met remgeld uit. “We zullen niet langer pro deo werken, maar vragen om eerst een waarborg van 500 euro op onze rekening te storten voordat we uitrukken.” aldus korpschef Adolf-Margaret Brandt. Moraalfilosoof Etienne Vermeersch reageert verheugd op het nieuws. Hij is blij dat er in rechtszaal, kerk noch korps iets pro deo gebeuren zal. “Dat zijn namelijk letterlijk handelingen voor God! God!”

Update Syrië

Na de oproep in de vorige editie van dit blad om onze journalisten aan het Syrische front te komen bijstaan, is het nu tijd voor een eerste update van onze frontredactie. De toestand blijkt veel erger dan eerder ingeschat. Verrassend genoeg zijn niet de bombardementen van het Assad-regime of de gasaanvallen van de rebellen het grootste probleem van de lokale bevolking. Integendeel, het zijn vooral radicaliserende moslimjongeren uit Vilvoorde en Antwerpen die het lokale leven komen verpesten. “Luidruchtig rondhangen op straathoeken, zitten op de rugleuning van bankjes, ongebreidelde baardgroei en luide muziek op de tram, het houdt niet op met die Vlamingen”, aldus een van onze contacten uit Aleppo. Het loopt de spuigaten uit voor de toch al geplaagde Syrische bevolking. De internationale gemeenschap pleit voor de invoering van GAS-sancties. Buurland Israël is in principe voor, maar vindt de naam ongelukkig gekozen. Moraalfilosoof Etienne Vermeersch positioneert zich aan de kant van de ongesluierden, ook al bestaat er onduidelijkheid  over wie dat wel mogen wezen.

Sir Alex Ferguson naar Beerschot

Er is weer hoop op het Kiel. Op een verrassend optimistische persconferentie kondigde voorzitter Vannoppen aan dat Sir Alex Ferguson, die bij Manchester United mooi weer maakte, mogelijk de plas oversteekt om Beerschot AC te leiden. “Na drie redelijk gemakkelijke Champions League overwinningen en dertien titels in de Premier League is het nu tijd voor een échte uitdaging voor deze topcoach: Beerschot in de nationale klassen houden”, glundert de voorzitter. Het financiële plaatje en de haalbaarheid van deze piste bleven in het midden. Moraalfilosoof Etienne Vermeersch, van kinds af aan een trouwe Kielse rat, is alvast erg blij met de mogelijke komst van deze klepper, maar vreest voor een vroegtijdig einde van de Verlichting als de Britse adel opnieuw machtsposities begint op te eisen op het continent.

NV-A wil niet langer geassocieerd worden met N-VA

De Nederlandse Vereniging van Autisten wenste zich in een persbericht te distantiëren van de gelijknamige Vlaams-nationalistische partij. De organisatie wordt naar eigen zeggen al te vaak verward met de Vlaamse partij. Zo wordt hun mailbox overspoeld met meldingen van N-VA’ers over verkeerd taalgebruik op Lijnbussen, buren die niet foutloos Vlaams schrijven en jongeren met radicaliserend gezichtshaar en al te dure auto’s. “De N-VA bevestigt alle vooroordelen over autisten die wij zo hard bekampen: de autist als irrationele neuroot die er niet in slaagt om op een normale manier te functioneren in een moderne maatschappij”, klinkt het vanuit Amstelveen. Wat de NV-A vooral stoort aan de N-VA is het “beperkte inlevingsvermogen tot zelfs een totaal onvermogen om tot een begrijpen van de Ander te komen, dat in niets te vergelijken is met iemand met autisme.” Moraalfilosoof Etienne Vermeersch laat weten de kritiek te begrijpen, maar vreest dat het kosmopoliete karakter van autisme een bedreiging vormt voor de Vlaamse identiteit.

De PEN-vrienden van de media

Goed nieuws vanuit het Vlaams medialandschap. Het is namelijk nog nooit zo goed geweest, aldus de hoofdredacties. Dit lieten ze ons weten in een open brief nadat de “experts” van het PEN zich vragen durfden te stellen bij de commerciële druk die redacties dag in dag uit motiveert om het beste van zichzelf te verkopen. Een mening die De Moeial enkel kan onderschrijven. Zonder Humo bijvoorbeeld zou de kritische burger nooit weten hoe geweldig het laatste Woestijnvisprogramma op VIER wel niet is. De vijf bladzijden zelfgeschreven onderzoek dat De Morgen ons dagelijks presenteert is een trouwe waakhond voor onze democratie. Zelfs de Vlaamse partijpers staat op een eenzame hoogte, kijken we maar naar De Standaard, het officiële blad van de N-VA. En als we op zoek gaan naar pakkende en humane portretten van de Vlaamse high society kunnen we terecht bij niet één maar twéé toppublicaties: Story en Dag Allemaal. Het is niet zozeer de vraag of, maar eerder wanneer Frederik De Swaef of een van zijn collega’s een Nobelprijs voor de Literatuur in ontvangst mag nemen. Moraalfilosoof Etienne Vermeersch plaatst toch een kanttekening, hij is namelijk van mening dat hij zelf toch iets te weinig gehoor krijgt in de media.

0 Comment