Uitslagen studentenverkiezingen 2013 bekend

De resultaten van de VUB-studentenverkiezingen zijn bekend. Opnieuw was het dit jaar even spannend of het quorum gehaald zou worden. Na een verlenging van de kiesperiode met drie dagen, behaalden zowel de kandidaten voor de Raad van Bestuur, de Onderwijsraad als de Studentenraad de kiesdrempel van 25 procent. Nu de uitslag bekend is, breekt er een beroepsperiode aan. Wanneer die woensdag 17 april om 9u00 verstrijkt, zijn de resultaten definitief.

Door de oprichting van de nieuwe Stuvoraad, is het aantal verkozen vrouwen een belangrijk aandachtspunt. Wegens het genderquotum moet eenderde van de leden van deze raad van het vrouwelijk geslacht zijn. Van de 21 verkozen leden zijn er zes vrouw. Bovendien mag de Stuvoraad niet uit een oneven aantal leden bestaan, omdat het deel dat rechtstreeks verkozen is en het deel dat aangeduid zal worden door de Raad van Bestuur gelijk moet zijn.

De toepassing van de pariteitsregel en het genderquotum leidt tot een Stuvoraad die uiteindelijk uit 24 leden zal moeten bestaan, waarvan acht vrouw. Dat betekent dat er drie niet-verkozen leden, alsnog in de Stuvoraad zullen zetelen. Hoogstwaarschijnlijk zal de Studentenraad ervoor kiezen om plaatsvervangende leden als effectief lid aan te duiden in de Stuvoraad. Levert dat geen kandidaten op, dan zal de raad zich wenden tot kandidaten die niet verkozen geraakten.

Kandidaat Abdel-Elah Afennas werd na zijn intensieve campagne verkozen voor twee mandaten. Hij neemt plaats in de Onderwijsraad namens de faculteit IR en is daarnaast verkozen in de Studentenraad. Echter, studenten met een zetel in de Onderwijsraad zetelen automatisch al in de Studentenraad. In de praktijk zal dit tot gevolg hebben dat Afennas in de vergadering van de Studentenraad niet twee, maar slechts één stem zal kunnen uitbrengen tijdens stemmingen. Eerder verklaarde Afennas al dat dit voor hem niet zal betekenen dat hij van één van zijn mandaten afstand zal doen en zich dan ook niet zal laten opvolgen.

Opnieuw zijn er dit jaar tevens kandidaten die niet alleen als effectief kandidaat maar ook als plaatsvervanger op de lijst van verkozenen prijken. Charlotte De Koninck en Elyn Meert houden vast aan hun strategie van vorig jaar en zijn opnieuw elkaars plaatsvervanger. Dat betekent dat zij elkaar tijdens plenaire vergaderingen in de praktijk niet zullen kunnen vervangen

De verkozen leden zijn:

Raad van Bestuur
LW: Marianne Bies (Stéphanie Romans)
RC: Nicolas Dutré (Maurane Van Dam)
ES: Peter Vandermeersch (Heide Van Dyck)
PE: Chiran Smedts (Marinka Ravhekar)
WE: Reinert Roux (David Sybers)
IR: Sander Fonteyn (Isabelle Selleslag)
GF: Wietse Wiels (Arn Van Royen)
LK: Jonathan Hooft (Joyce De Galas)

Onderwijsraad

LW: Sandro Gonzàlez-Maseda (Quinten Joris)
ES: Alexandra Praet (Dominiek Stroo)
PE: Mara De Belder (Simon Vermeersch)
WE: Charlotte De Koninck (Elyn Meert)
IR: Abdel-Elah Afennas (Idris Si Mhand Ben Ali)

Studentenraad VUB

Abdel-Elah Afennas (Amir Adam)
Jelle Boyen (Loïc Vernimmen)
Olivier Goessens (Kyle Michiels)
Elyn Meert (Charlotte De Koninck)
Emma Op de Beke (Sylvia Faict)
Antoine Umbrain (Samuel Hus)
Yves Van Ophem (Andranik Janoglu)
Johan Wouters (Tim Swiert)

0 Comment