Studentenverkiezingen stevenen af op tweede ronde

Met nog amper 24 uur te gaan lijkt het erop dat één stemronde voor deze studentenverkiezingen niet zal volstaan. Slechts drie faculteiten (IR, GF en PE) behaalden reeds het kiesquorum  van 25 procent voor de Raad van Bestuur. Voor de Onderwijsraad zijn er enkel voor de faculteit IR genoeg stemmen binnengehaald voor geldige verkiezingen. Ook de Studentenraad komt nog een kleine vierhonderd stemmen tekort.

De kandidaten voor de Raad van Bestuur van de faculteiten ES en LK komen respectievelijk slechts 13 en 11 stemmen tekort. RC komt voor diezelfde raad de meeste stemmen tekort. Nog 123 studenten van deze faculteit zouden hun stem voor dinsdag 12 uur moeten uitbrengen, voordat er van een geldige verkiezing gesproken kan worden.

De faculteiten met een kandidaat voor de Onderwijsraad komen, buiten de faculteit IR die het quorum reeds behaald heeft, tussen de 35 en 135 stemmen tekort.

De studentenverkiezingen lopen dinsdag 26 maart om twaalf uur ’s middags af. Voor de verkiezingen die het quorum niet halen, gaat op 3 mei een tweede ronde van start om alsnog genoeg stemmen bij elkaar te sprokkelen. De tweede stemronde loopt af op 7 mei. Het komt overigens wel vaker voor dat het quorum niet in één enkele ronde bereikt wordt.

De definitieve uitslag van de verkiezingen zal op vrijdag 29 maart bekendgemaakt worden.

Klik hier om uw stem uit te brengen.

0 Comment