Renovatie VUB zwembad op de lange baan: Overheden houden vinger op de knip

Tijdens de zomervakantie kregen De Moeial en de VUB-Studentenraad rekenschap van het project voor de renovatie van het zwembad op campus-Etterbeek. Vijf maanden later lijkt op het eerste zicht weinig vooruitgang geboekt. De renovatie staat of valt nog steeds met het vinden van 1 miljoen euro aan overheidssubsidies, maar daar wringt nu net het schoentje. “Het is een getrek en geduw, de kaart wordt systematisch doorgeschoven”, aldus Dirk Van de Wiele, diensthoofd Beweging en Sport. Mogelijks zal het zwembad al in september 2014 de deuren tijdelijk sluiten.

Krachtens de aanvankelijke conceptnota zou het VUB-zwembad, na twintig jaar ingebruikname, vanaf de maand mei van volgend academiejaar grondig onder handen worden genomen. Om de kosten te drukken werd toen gekozen voor een ongefaseerde renovatie, wat zoveel betekende als de gehele sluiting van het zwembad tot en met oktober 2015. “Een stevige maar haalbare streefperiode”, besefte Van De Wiele toen al.

Intussen liep de ganse onderneming echter spaak bij de zoektocht naar 1 miljoen euro aan overheidssubsidie, het noodzakelijke sluitstuk in een drieledig financieringsplan dat eveneens eenderde via eigen middelen en eenderde via prefinanciering door scholengroepen aanwendt om het kostenplaatje te dekken. De VUB-dienst Beweging en Sport gokt inmiddels niet op één paard en blijft zijn queeste duchtig voortzetten. “We zijn momenteel in gesprek met de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest én de Vlaamse Gemeenschapscommissie”, aldus Van de Wiele.

De gemeenten die de campus omringen maakten reeds in een vroeg stadium duidelijk dat ze niet bereid waren om enige medewerking te verlenen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lijkt voorlopig ook niet toe te happen. Dat komt door de lopende investeringen in de gemeentelijke zwem- baden waarvan het merendeel nog steeds gesloten is, vermoedt Van de Wiele. In het investeringsplan van 2011-2015 engageert het Gewest zich om ruim 5 miljoen euro te investeren in herstellings- en renovatiewerken van de zwembaden in onder andere Laken, Evere, Ukkel, Molenbeek en Ganshoren. Bovendien gonsde het al tijden van de geruchten dat de vergunning van Oceade (aan de Heizel) niet verlengd zou worden omwille van de omstreden bouw van een nieuw shoppingcentrum Neo aldaar. Ondertussen is het bekend dat Oceade inderdaad de boeken toedoet aan de Heizel. Een sluiting van het VUB-zwembad zou dus in de ogen van het Gewest enkel leiden tot een escalatie van de capaciteitsproblemen van de Brusselse zwembaden, zo lijkt het.

Bij monde van Guy Vanhengel liet het Gewest zich inmiddels ontvallen dat de medefinanciering een bevoegdheid hoort te zijn van de Vlaamse Gemeenschap, daar de VUB een Vlaamse onderwijsinstelling is. Ook het kabinet van Brussels staatssecretaris Bruno De Lille van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor de taken van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verantwoordelijk voor Sport, zou constructief blijven meezoeken naar oplossingen.

Dat de VUB aanklopt bij drie verschillende beleidspartners lijkt niet alleen een strategische zet, maar ook een noodwendigheid. In een opiniestuk in Brussel Deze Week hekelde Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen, wat zij bestempelt als het “institutioneel kluwen” dat de zwembadproblematiek in Brussel verlamt. “Sportbeleid is een gemeenschapsbevoegdheid, sportinfrastructuur daarentegen hangt af van de gemeenten, intercommunales of de privésector en langs Franstalige kant is de bevoegdheid in Brussel overgedragen aan de Franse gemeenschapscommissie Cocof, de restauratie gebeurt via het federale Beliris, met een bijrol van het gewest … en de uitbating van de zwembaden blijft in gemeentelijke handen.”

“Het is belangrijk dat we creatief blijven nadenken”, benadrukt Van de Wiele. Bijgevolg werd ook de piste van private investeerders nog niet geheel van tafel geveegd, al heerst wel scepsis. “We kregen reeds drie private partijen over de vloer die hun marktaandeel willen uitbreiden. Het probleem is echter dat zij over de mogelijkheid willen beschikken om recreatieve mogelijkheden aan te bieden, wat een oppervlakte-uitbreiding van het zwembad impliceert. Dat is simpelweg onmogelijk.” Van De Wiele stelt zich bovendien de retorische vraag of we wel behoefte hebben aan een Oceade op de campus. “Ik heb geen nood aan een glijbaan, en ik denk ook niet dat die behoefte er is bij de student.”

Ook rector Paul de Knop neemt het project inmiddels ter harte en lanceerde het idee van fundraising. “In concreto het vinden van mecenassen, bijvoorbeeld oud-topsportstudenten die inmiddels een carrière maakten en de VUB nog steeds een warm hart toedragen. Het centrale idee is dat veel kleine beetjes een groot geheel maken”, verduidelijkt Van de Wiele.

Het blijft intussen een groot vraagteken wanneer de overheden definitief uitsluitsel kunnen verstrekken. “Ik heb geen glazen bol en het is werkelijk een evolutie van dag op dag. We blijven alles op alles zetten om de renovatie te doen slagen. Op een dag zal zich wel een oplossing aandienen, daar twijfel ik niet aan”, benadrukt de immer positieve Van de Wiele. Inmiddels blijft de dienst alvast niet bij de pakken neerzitten: “Momenteel werken we aan een aanbestedingsdossier voor de architect, zodat we die alvast kunnen aanwerven. Zelfs als we nog twee jaar moeten wachten, ligt in dat geval het plan alvast op tafel.”

Resultaat van dit alles is dat de aanvankelijke opleveringstermijn van oktober 2015 aanzienlijk werd bijgesteld. “Mijn persoonlijke doel – maar ik ben geen almachtige God – is van start te gaan met de werken in de maand september van 2014, opdat we kunnen heropenen ten laatste in de maand juni van 2016”, besluit Van de Wiele.

0 Comment