Tweede examenkans voer voor discussie, Studentenraad veegt OER van tafel

De Studentenraad heeft vanmiddag (14 maart) het vernieuwde Onderwijs- en Examenreglement (OER) een negatief advies gegeven. Grootste punt van discussie was het automatische vervallen van het creditbewijs wanneer een student alsnog wil herkansen voor een reeds geslaagd vak. De Onderwijsraad zal zich nu moeten beraden over de verschillende punten van kritiek die de studenten gegeven hebben.

Volgens het huidige OER is het niet mogelijk dat studenten herkansen voor een vak waarvoor ze in eerste zittijd reeds geslaagd zijn. Een uitspraak van de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen zou er echter voor kunnen zorgen dat universiteiten en hogescholen die tweede examenkans wel moeten gaan aanbieden. De Raad van State zal deze zomer definitief uitsluitsel geven, want de Universiteit Antwerpen heeft inmiddels beroep aangetekend tegen de bewuste uitspraak van de Raad voor Betwistingen.

De VUB anticipeerde alvast op het arrest van de Raad van State: in het ontwerp van het OER voor het academiejaar 2013-2014 is een procedure voorzien waardoor studenten zich toch kunnen registreren voor de tweede zittijd, maar dan vervalt het oorspronkelijke resultaat wel onherroepelijk. Dat lijkt in te druisen tegen het Flexibiliseringsdecreet, waarin staat dat een student niet kan verzaken aan zijn creditbewijs.

De Studentenraad pleit daarentegen voor de procedure die onder andere aan de KUL van toepassing is. Een student die zijn resultaat wil opkrikken, behoudt in Leuven zijn oorspronkelijke uitslag als hij buist in tweede zit. Slaagt hij wel, zij het met een slechter resultaat dan in eerste zit, zal toch het resultaat van de herkansing meetellen. Op die manier is het onmogelijk om alsnog te buizen voor een vak waarvoor de student initieel al geslaagd was. Met andere woorden: in dat geval verzaakt de student niet aan zijn creditbewijs.

De discussie bleef niet beperkt tot de tweede examenkans, er klonken meer kritische noten uit de studentenvertegenwoordiging. Zo komen studenten, in het huidige voorstel, enkel in aanmerking voor een graad van verdienste wanneer ze minstens twaalf op twintig scoorden op hun masterproef. Verder werd er gepleit voor een uitbreiding van het systeem van de buispunten, zodat studenten dergelijke punten kunnen verspreiden over de drie bachelorjaren, in plaats van enkel in het eerste bachelorjaar – zoals nu het geval is. Ook het verdwijnen van de uitzonderingsregel voor studenten zonder leerkrediet, die zich daardoor sowieso niet meer kunnen inschrijven, kon op weinig bijval rekenen.

Het ontwerp van het OER komt nu opnieuw op tafel van de Onderwijsraad. Het wordt afwachten of de punten van kritiek van de studentenvertegenwoordigers in rekening zullen worden genomen.

0 Comment