Studiegeld buitenlandse studenten stijgt significant

Heel wat studiegelden voor niet-EU-studenten zullen waarschijnlijk aanzienlijk opgetrokken worden. Ze zouden gelden vanaf volgend academiejaar. De tariefwijziging ligt vanmiddag (donderdag, 14 maart) ter advies voor op de plenaire vergadering van de VUB-studentenraad. De studiegelden zijn weliswaar onderhevig aan de index, maar er is meer aan de hand.

Studenten die niet afkomstig zijn uit één van de landen die behoren tot de Europese economische ruimte (EER) zien voor de master Toegepaste Economische Wetenschappen hun inschrijvingsgeld van 5400 euro naar 2950 euro dalen. De kosten voor de master Managment Science worden teruggebracht naar hetzelfde bedrag.

Goed nieuws dus voor de zogenaamde niet-EER-studenten die zich komend academiejaar voor één van deze richtingen wil inschrijven. Andere studenten hebben echter geen geluk. Zij die een bachelor of master aan de faculteit Wetenschappen, een master in de Computerwetenschappen, Toegepaste Computerwetenschappen of de Engelstalige variant daarvan willen volgen, zien het studiegeld flink stijgen. De inschrijvingsgelden voor deze opleidingen zouden met ruim 1200 euro verhoogd worden, van 1666 euro naar 2950 euro euro voor een voltijds studietraject. Een stijging van net geen 80%.

Het standaardbedrag bij inschrijving is overigens vastgesteld op 1450 euro en per studiepunt komt daar 25 euro bij. Bovendien adviseert het Studentenadministratiecentrum (SAC) om hetzelfde tarief te hanteren voor de andere opleidingen die geen apart voorstel indienden om de verdeling tussen vast bedrag en variabele kost per studiepunt vast te stellen. Het Studentenadministratiecentrum (SAC) motiveert dit door het voorstel te “kaderen in het streven naar een transparante berekening van de studiegelden”, zo is te lezen in het bewuste document.

De Raad van Bestuur zal op 19 maart de definitieve beslissing nemen over de nieuwe tarieven.

UPDATE – 18u49.

Het dossier lag vanmiddag (donderdag 14 maart) voor op de plenaire vergadering van de Studentenraad. De studentenvertegenwoordigers bleken echter voor voldongen feiten te staan. De verhoging van de studiegelden zoals die vandaag op tafel lag, werd immers reeds vorig academiejaar in maart principieel goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de VUB. De studenten die hier destijds in zetelden, boden toen echter geen weerstand.

De drijfveer achter deze maatregel bleek tweeledig te zijn. Zowel marketing als financiële overwegingen speelden mee. Enerzijds vreest men dat te lage inschrijvingsgelden negatief gepercipieerd worden in het buitenland en een gebrek aan kwaliteit impliceren. Anderzijds verklaarde men de huidige inschrijvingsgelden als financieel onhoudbaar. De universiteit ontvangt immers geen enkele euro subsidie voor niet-EER-studenten, waardoor de kostprijs volledig gedragen wordt door de universiteit.

0 Comment