Studentenraadsleden opvallend vaak afwezig op eigen vergaderingen

De verkiezingen voor de studentenraad voor het academiejaar 2013-2014 zijn volop bezig. Tijd dus om de balans op te maken van het halve academiejaar studentenvertegenwoordiging van de huidige lichting studentenraadsleden. De opkomst op de plenaire vergaderingen lijkt dit jaar alvast niet over te hellen naar de positieve kant.

Niet alleen de gekozen kandidaten voor de Studentenraad zelf, maar ook de studenten in de Raad van Bestuur en de Onderwijsraad hebben een stem in de plenaire vergadering. Hun aanwezigheid op deze maandelijkse vergadering is dan ook moreel verplicht. Op afwezigheid zonder verontschuldiging staat niet direct een straf, maar het huishoudelijk reglement van de Studentenraad bepaalt wel dat een lid na vier afwezigheden als ontslagnemend wordt beschouwd. Bij de derde afwezigheid dient het studentenraadslid een verwittiging van de voorzitter te krijgen.

Vier studentenraadsleden zouden zich aan zo’n verwittiging moeten verwachten. Charlotte De Koninck, lid van de Onderwijsraad namens WE, Nicolas Van Vlasselaer, lid van de Raad van Bestuur namens LK, Elyn Meert en Shana Van Poelvoorde, beide lid van de plenaire vergadering. Zij waren dit jaar alle vier al drie keer afwezig. Van Poelvoorde was de enige die wel tweemaal haar plaatsvervanger afvaardigde. De Koninck, Van Vlasselaer en Meert deden dit niet. Bovendien hebben De Koninck en Meert elkaar als plaatsvervanger aangeduid, wat het des te opvallender maakt dat zij telkens op dezelfde plenaire vergaderingen afwezig zijn.

Dyana Floor, verkozen in de Raad van Bestuur namens de faculteit PE, verscheen op nog geen enkele plenaire vergadering. Ook haar plaatsvervanger nam geen enkele keer haar taak over. Als het huishoudelijk reglement strikt was gevolgd, dan had de plenaire vergadering al in november kunnen stemmen over haar ontslag. Het ziet er echter niet naar uit dat de Studentenraad zal reageren op de afwezigheden.

Opvallend is ook dat de frequent afwezige Meert en De Koninck zich beiden opnieuw kandidaat stelden voor de huidige verkiezingen, terwijl ze dit academiejaar slechts twee van de vijf plenaire vergaderingen bijwoonden. Bovendien zijn ze wederom elkaars plaatsvervanger.

0 Comment