Kandidaten azen op dubbel mandaat

Studenten aan de faculteit IR of WE die op deze eerste dag van de studenverkiezingen hun stem al wilden uitbrengen, merkten wellicht iets vreemds op. De kandidaten voor de Onderwijsraad voor deze twee faculteiten stonden ook op het kiesformulier voor de Studentenraad. Abdel-Elah Afennas en Johan Wouters dienden een dubbele kandidatuur in en zijn daarmee verkiesbaar voor zowel de Onderwijsraad en de Studentenraad. Opmerkelijk, want wie vertegenwoordiger is in de Onderwijsraad, wordt automatisch ook al afgevaardigd in de Studentenraad.

Het kiesreglement van de Studentenraad verbiedt een dubbele kandidatuur niet. De verkiezingscommissie keurde de beide kandidaturen dan ook goed. Dat betekent echter niet dat de kandidaturen niet problematisch zouden zijn. Wil de plenaire vergadering van de Studentenraad geldig kunnen beslissen op een vergadering, dan moet minstens de helft van de leden aanwezig zijn. Eenzelfde individu kan echter geen stemmen cumuleren. Er zouden dus met andere woorden – bij een maximale invulling van 21 mandaten – dertien in plaats van elf leden aanwezig moeten zijn om geldig te kunnen vergaderen als Afennas en Wouters geen ontslag nemen uit één van de mandaten. Aangezien het quorum dit jaar dikwijls slechts nipt gehaald werd, is het nog maar de vraag of dit volgend jaar anders zal zijn.

Een mogelijke oplossing voor dit probleem zou zijn dat Afennas en Wouters, indien zij in beide raden komen te zetelen, hun ontslag indienen en hun plaatsvervanger deze mandaten laten. Afennas bevestigde echter dat geen van beide kandidaten dit van plan was. Hoewel ze beiden op de hoogte waren van de mogelijke problemen aangaande hun kandidaturen, dienden zij ze alsnog in. “We kregen het advies om onze plaatsvervangers op te laten komen als effectief lid”, aldus Afennas. “We hebben echter in overleg met onze kandidaat-plaatsvervangers beslist om dat niet te doen. We komen voor beide raden op als effectief lid. We overwegen niet om ontslag te nemen uit één van de twee mandaten”, vult hij aan.

Om toch een hoofd te bieden aan mogelijke moeilijkheden met het quorum stelt Afennas voor om “dan maar het aanwezigheidsquorum van de plenaire vergadering aan te passen.”

Of de situatie zich zal voordoen, zal blijken na de verkiezingen. Die lopen nog tot 26 maart.

0 Comment