Geen aparte studentenjury meer voor halve finale en finale Rockrace

Voor de halve finales en de finale van de Rockrace 2013 zal de studentenjury geen afzonderlijke stemkracht meer hebben. Dat heeft de organisatie op voorspraak van de vakjury beslist. Aan de basis ligt een twist na de vierde voorronde in het Ritscafé. Het experiment met drie stemorganen (vakjury, publieksstem en studentenjury) wordt zo stopgezet. De studentenjury zou nu bij de vakjury gevoegd worden.

De studentenjury is nieuw sinds de editie van dit jaar. Voorheen was de stemverhouding nog fifty-fifty, verdeeld tussen publieksstem en vakjury. Om de studentenparticipatie te verhogen – een vraag van de organisatie van de Rockrace, namelijk de verschillende Studentenvoorzieningen van de Brusselse hogeronderwijsinstellingen en Br(ik – kregen de studenten een aparte stem die voor 25% meetelde in het eindoordeel. De stem van de vakjury bleef voor de helft meetellen, de vox populi voor 25%.

Na de vierde preselectie, op 20 februari in het Ritscafé, heeft de organisatie echter beslist om het geweer van schouder te veranderen. Bij het tellen van de stemmen kwam er een manifeste wanverhouding aan het licht tussen enerzijds de keuze van de vakjury en het publiek, en anderzijds de voorkeur van de vijfkoppige studentenjury. Door de stem van die laatste zou één van de bands over de andere wippen en zo doorstoten naar de halve finales. Vakjurylid Ben Van Beeck: “Die wanverhouding was volgens de organisatie niet objectief te verantwoorden.”

Verschillende bronnen halen aan dat er een aanzienlijk kwaliteitsverschil was tussen de bands onderling. De studentenjury zou dat verschil onvoldoende in rekening hebben genomen bij het uitbrengen van zijn stem: twee groepen zouden vechten om de winst, maar het studentenoordeel zou een van die favorieten significant minder punten gegeven hebben. Om dit euvel te verhelpen, deelde de organisatie voor de eerste keer in de tienjarige geschiedenis van de Rockrace een wildcard uit aan het nummer twee van de avond. Dat is dan ook de reden waarom er twee bands in plaats van één band doorstoten. Van Beeck: “De wildcard zorgt voor gerechtigheid.” Hij steekt de hand ook in eigen boezem: “Misschien was de screening van de studenten onvoldoende en hebben we hen te weinig begeleid.”

De studentenjury blijft nog wel behouden voor de twee nog resterende preselecties (op 5 maart in het KultuurKaffee en een dag later in het Ritscafé). Wat de precieze stemverdeling zal zijn in de halve finales en in de finale in de AB, is nog niet definitief beslist. Om de studentenstem te behouden, zal de vakjury mogelijks uitgebreid worden met enkele studenten. Die vakjury bestaat nu uit zes leden die namens het KultuurKaffee, het Ritscafé, Br(ik, Bruksellive, XL Air en De Moeial hun licht laten schijnen over het jonge muziekgeweld. Een andere open vraag is of er vier of vijf bands zullen mogen aantreden in de finale. Een beslissing wordt verwacht voor de aanvang van de eerste halve finale (dinsdag 12 maart in het KultuurKaffee).

Hoe het na deze jubileumeditie verder moet met de studentenparticipatie, is volgens Van Beeck nog koffiedik kijken: “Het is onze plicht om aan de studenten een objectieve jurering te bieden. Dat is alle jaren wel vrij goed gelukt. Anderzijds willen we ook een evenwicht met studentenparticipatie bewerkstelligen. Daar zijn we nu dus volop naar op zoek.”

0 Comment