Kandidaten voor studentenverkiezingen bekend

De kandidatenlijst voor de komende studentenverkiezingen is bekendgemaakt. In totaal stelden 27 studenten zich kandidaat voor een mandaat in de Raad van Bestuur, de Onderwijsraad of de Studentenraad. Van maandag 11 maart tot dinsdag 26 maart zal u uw stem kunnen uitbrengen voor de eerste ronde. Is er dan nog geen kiesdrempel van 25% bereikt, dan volgt een tweede kiesronde van 3 tot 7 mei.

Nieuw dit jaar is de Stuvoraad (‘Stuvo’ staat voor studentenvoorzieningen). Dit nieuw orgaan slokt de meeste bevoegdheden van de Studentenraad (bijvoorbeeld de diensten die vallen onder VUB-Studentenvoorzieningen, zoals Sport, Huisvesting, Sociale Dienst en Restaurant) op, al blijft die laatste wel nog bestaan.

Het aantal te verdelen zetels in die Stuvoraad wordt berekend aan de hand van het aantal verkozenen in zowel de Raad van Bestuur als de Onderwijsraad en de Studentenraad. Als alle kiesdrempels (25%) gehaald worden, zouden er dus 21 zetels in die Stuvoraad komen. Dat zouden dan 22 zetels worden, gezien de samenstelling paritair is en er geen oneven zetelaantal mogelijk is.

De samenstelling van die Stuvoraad verloopt deels rechtstreeks, deels getrapt. De ene helft van de zetels wordt verdeeld op basis van de verkiezingsuitslag van de drie raden. In het geval van optimale opkomst en 22 te verdelen zetels, zullen de 11 studenten die het hoogste percentage behaalden, rechtstreeks verkozen zijn. De 11 andere mandaten worden door de Raad van Bestuur gegeven, op advies van de Studentenraad. In de praktijk zou het er, met andere woorden, op neer komen dat de Stuvoraad samengesteld zal zijn uit al de verkozenen, plus één persoon die niet verkozen is indien er een oneven zetelaantal is.

Echter, er zit een addertje onder het gras. Helemaal nieuw is immers het genderquotum in de Stuvoraad. Na de verkiezingen moet bekeken worden of eenderde van de 22 mandatarissen vrouw is. Is dat niét het geval, dan moet het aantal zetels verhoogd worden om aan dat quotum te voldoen. Dat zal sowieso moeten gebeuren, gezien er maximum zes vrouwen verkozen zullen worden. Als de zes dames ook effectief verkozen worden, zullen er dus twee zetels bijkomen (8 vrouwen op 24). In het allerslechtste geval – als er, louter hypothetisch, geen vrouwen verkozen geraken – zullen er maar liefst negen extra, niet-democratisch verkozen vrouwen moeten zetelen in de Stuvoraad.

Selleslag: “Als we niet-studenten zouden benoemen, zouden we als representatief orgaan enkel in onze eigen voet schieten”

De rechtstreekse verkozenen zullen sowieso studenten zijn. Dat is echter niet noodzakelijk het geval voor zij die door de Raad van Bestuur aangeduid worden. De Raad van Bestuur zal zich waarschijnlijk echter engageren om het advies van de Studentenraad bindend te volgen. De beslissing zou bijgevolg bij de Studentenraad liggen om de mandaten al dan niet aan studenten te geven.

Vraag is dan wat er gebeurt als er meer zetels dan verkozenen zijn. “Dan zullen we allereerst de plaatsvervangers en de niet-verkozen studenten benaderen”, zegt Isabelle Selleslag, voorzitter van de VUB-Studentenraad/Stuvoraad. “We kiezen ervoor om de Stuvoraad zoveel mogelijk te laten samenvallen met de Plenaire Vergadering van de Studentenraad. In het Huishoudelijk Reglement van de Stuvoraad zal hier ongetwijfeld aandacht aan besteed worden; dat reglement is nog in de maak, de gesprekken lopen nog. We zullen ons sowieso richten tot studenten. Als we niet-studenten zouden benoemen, zouden we als representatief orgaan enkel in onze eigen voet schieten”, aldus Selleslag.

De lijst van kandidaten voor de studentenverkiezing ziet er nu als volgt uit. De plaatsvervangers staan tussen haakjes aangeduid.

Raad van Bestuur
(Eén mandaat per faculteit te begeven)

LW: Marianne Bies (Stéphanie Romans)
RC: Jan De Groote (Stijn Conickx) of Nicolas Dutré (Maurane Van Dam)
ES: Peter Vandermeersch (Heide Van Dyck)
PE: Chiran Smedts (Marinka Ravhekar)
WE: Reinert Roux (David Sybers)
IR: Sander Fonteyn (Isabelle Selleslag)
LK: Jonathan Hooft (Joyce De Gelas)
GF: Wietse Wiels (Arn Van Royen)

Onderwijsraad
(Eén mandaat per faculteit te begeven)

LW: Sandro Gonzàlez-Maseda (Quinten Joris)
RC: /
ES: Alexandra Praet (Dominiek Stroo)
PE: Mara De Belder (Simon Vermeersch)
WE: Charlotte De Koninck (Elyn Meert) of Johan Wouters (Tim Swiert)
IR: Abdel-Elah Afennas (Idris Si Mhand Benali)
LK: /
GF: /

Studentenraad VUB
(Acht mandaten te begeven)

Abdel-Elah Afennas (Amir Adam)
Alvaro Avelar (Paola Verhaert)
Jelle Boyen (Loïc Vernimmen)
Olivier Goessens (Kyle Michiels)
Rudi Jano (Jonathan Ribbens)
Jefke Lafortune (Manou Lingier)
Lotfi Mastari (Laora Mastari)
Elyn Meert (Charlotte De Koninck)
Emma Op De Beke (Sylvia Faict)
Antoine Umbrain (Samuel Hus)
Yves Van Ophem (Andranik Janoglu)
Johan Wouters (Tim Swiert)

Studentenraad Universitaire Associatie Brussel
/

Twee kandidaturen springen alvast in het oog. Abdel-Elah Afennas en Johan Wouters stelden zich niet alleen kandidaat voor de Onderwijsraad, respectievelijk namens de faculteit IR en WE, maar komen tevens op voor de Studententenraad. Dat is niet in strijd met het kiesreglement, hoewel het problemen met het aanwezigheidsquotum zou kunnen opleveren als beide heren tenminste voor de twee organen verkozen zouden worden. Een oplossing zou zijn dat zij ontslag nemen uit één van de twee mandaten en hun plaatsvervanger hen opvolgt. Voor Wouters zou dat dan betekenen dat hij geen plaatsvervanger meer heeft op de plenaire vergadering, gezien deze dan zelf als effectief lid zou moeten zetelen.

Verder nog opmerkelijk: het voorbestaan van de Studentenraad-UAB wordt nog meer bedreigd. Geen enkele student heeft zich kandidaat gesteld. Dit academiejaar is die raad ook nog geen enkele keer samengekomen.

0 Comment