Brussels studentenfestival Student Break vindt geen locatie

Het muziekfestival BXL Student Break van 27 maart gaat waarschijnlijk niet door. De organisatie krijgt geen toelating van de stedelijke overheden om het Jubelpark als locatie te gebruiken.

De website van Student Break belooft de Brusselse studenten nochtans een groot feest. Met verschillende artiesten en een dj-contest wil de organisatie studenten en laatstejaars scholieren op 27 maart in het Jubelpark bij elkaar brengen voor een fuif die zijn weerga niet kent. Maar of het allemaal daadwerkelijk doorgaat, valt nog te bezien.

Het oorspronkelijke plan was om Student Break te laten doorgaan op het Paleizenplein, een erg begeerde evenementenlocatie in de stad. In januari van dit jaar besliste Brussel-Stad echter negatief over de aanvraag van de vzw BXL Students. Als alternatief probeert de organisatie nu uit te wijken naar het Jubelpark. Zonder veel succes, zo lijkt het. “Brussel-Stad wacht op het fiat van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) voor de toekenning van het Jubelpark”, zegt Fabien Résimont, verantwoordelijk voor evenementen op openbare plaatsen van de stad Brussel. “Als het BIM de aanvraag goedkeurt, dan pas gaat de stad ook akkoord.”

Die goedkeuring van het BIM is er nog altijd niet. Een telefoontje naar het instituut leert ons dat die toekenning er ook niet komt. “De aanvraag voor het Jubelpark is geweigerd. De politie gaf ons een negatief advies en bovendien mogen wij het park maar zelden openstellen voor dit soort evenementen”, legt Antoine Dejardin van het BIM uit. Hiermee lijkt het Jubelpark dus definitief van de baan als locatie voor Student Break.

Ondertussen zijn er wel al sponsors gevonden en geven ook de meeste Brusselse hogeronderwijsinstellingen steun aan het evenement. Zo wordt de VUB onder meer genoemd in de uitgebreide lijst van partijen die met Student Break samenwerken. Sven Cautaerts, één van de bezielers van Student Break, laat weten dat de meeste universiteiten en hogescholen het evenement inderdaad steunen. “De instellingen zullen allemaal vertegenwoordigd zijn op het event. Zo kunnen ze op een heel andere manier dan gebruikelijk nieuwe studenten aanspreken. Er zijn al principeakkoorden afgesloten met de instellingen waarin zij hun deelname bevestigen, promotionele steun toezeggen en zelfs enkele financiële middelen beloven.”

Bij de instellingen zelf klinkt een iets ander geluid. “Allereerst wens ik te benadrukken dat de VUB het een zeer positief initiatief vindt. We willen dan ook zeker aanwezig zijn op het evenement”, aldus Viviane Jonckers, vicerector Studentenbeleid aan de VUB. “We hebben echter zeer grote reserves bij het feit dat er nog altijd geen locatie is. De steun van de VUB en de andere Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen onder de vlag van Br(ik hangt ervan af of de locatie bevestigd wordt.” Financiële steun ligt heel wat moeilijker. “Dat is niet opgenomen in de begroting. Onze steun zou aanwezigheid op het evenement inhouden, waar eventueel een onkostenvergoeding tegenover zou kunnen staan die we in onze werking kunnen dragen”, aldus Jonckers.

Intussen wijst Cautaerts met beschuldigende vinger naar de stad Brussel. “We zijn al in mei 2012 begonnen met de organisatie. De stad sloot toen een principeakkoord met ons waarin we het Paleizenplein min of meer toegezegd kregen. Alles was in orde, tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Op 22 januari wist Brussel-Stad ons te melden dat het niet meer kon doorgaan op het Paleizenplein. Zij droegen het Jubelpark aan als alternatieve locatie.” Het BIM oordeelde echter anders, waardoor het hele evenement nu in het water dreigt te vallen. “Wij zijn er van overtuigd dat het Jubelpark nooit écht op tafel heeft gelegen. Vandaag (donderdag 21 februari) beslist het college opnieuw over de mogelijke toekenning van het Paleizenplein”, vervolgt Cautaerts.

Volgens Résimont klopt dat niet. “De stad heeft beslist om op het Paleizenplein geen nieuwe evenementen meer toe te laten, vermits er al veel evenementen zijn.” Een akkoord over de toekenning van de locatie was er volgens hem dan ook op geen enkel moment. “De stad heeft nooit een principeakkoord met de organisatie gesloten”, besluit hij.

0 Comment