Opleiding Notariaat slaat alarm: besparingen tot in den treure

De notariaatsopleiding aan de VUB moet ferm besparen. Anderhalf jaar geleden al besliste de Faculteitsraad dat er voor 20% in het budget zou worden geknipt, en die maatregel laat zich vandaag voelen. Om het budget rond te krijgen, moest de opleiding zelfs externe sponsoring strikken en zal professor Casman vanaf 2013-2014 het vak Notarieel familierecht voor twee jaar onbezoldigd voor haar rekening moeten nemen. Nochtans is de VUB-master-na-master Notariaat de populairste van Vlaanderen.

“We kampen met afgrijselijke problemen, maar die zullen we overwinnen”, is André Michielsens, directeur van de opleiding en tevens notaris in Wijnegem, strijdvaardig. De aanzet tot de besparingsgolf werd al een tijdje terug gegeven, toen de Vlaamse Overheid de subsidiëring van manama’s schrapte. Dat was nog tijdens de legislatuur van toenmalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a). Nu de opleiding ook van de eigen universiteit moet besparen, is het harken om rond te komen. Zo besliste de faculteitsraad, in mei 2010 al, dat deeltijdse titularissen niet langer per breukdeel van een voltijdse werknemer betaald zullen worden, maar per gepresteerd uur.

Geldschieters

Het is nu zoeken naar alternatieve middelen om rond te komen, zegt notaris Michielsen: “Om te beginnen hebben we een sponsorakkoord met Dienst Privalis van ING moeten sluiten. Verder proberen we, naar Amerikaans model, om onze alumni aan te spreken door hen te vragen om nu iets terug te geven aan hun opleiding. Ook hebben we nog een reservepot van door ons georganiseerde studiedagen. Er zijn nog alternatieven, maar die kunnen voorlopig even op de lange baan tot 2015.”

In 2015 gaat Michielsens immers op emeritaat. Sommige opleidingsonderdelen zullen dan opnieuw verdeeld moeten worden tussen andere docenten, en bovendien zou het best kunnen dat de opleiding er tegen dan heel anders uitziet. “Er bestaat namelijk de denkpiste om de notariaatsopleiding te laten indalen”, weet Michielsens. “Dan is er wel een wetswijziging nodig (de voorwaarden van het notarisambt zijn immers een bevoegdheid van de minister van Justitie, nvdr.) Een eenjarige opleiding is eigenlijk te kort. Onze master-na-master is erg zwaar en geconcentreerd. Daarom is een tweejarige opleiding misschien beter. De financiële problemen zouden dan ook van de baan zijn.” Een tweejarige masteropleiding Notariaat zou de drempel alleszins verlagen. Geen ramp, weet Michielsens, want de opleiding is veelzijdig en de uitstroom blijft niet beperkt tot enkel notarissen. “Voor vermogensplanning, bijvoorbeeld, is een notariaatsopleiding zeker geschikt.”

Uithangbord

Nog voor het emeritaat van Michielsen, zwaait ook professor Hélène Casman af. Professor Casman, codirecteur van de opleiding, mag na dit academiejaar immers op academisch pensioen, maar is wel verzocht om het vak Notarieel familierecht onbezoldigd te blijven doceren, twee academiejaren lang. Opnieuw uit besparingsoverwegingen. “Dat zal ik met veel liefde doen”, zegt Casman. “Ik wil alles in het werk stellen om onze notariaatsopleiding te behouden. Ik betreur deze besparingen dan ook.”

André Michielsens beaamt: “Laat ik er een sportvergelijking bij betrekken, dat zal onze rector wel begrijpen. Hockey is een sport die nu erg aan beoefenaars wint. Die populariteit dankt ze aan de goeie prestaties van de nationale ploeg. Welnu, onze opleiding is met 94 studenten de grootste van Vlaanderen, maar toch wordt erop bespaard. Ik vind dat we een uithangbord als deze opleiding net moeten koesteren! Dat is toch ook maar enkel in het voordeel van de VUB?”

0 Comment