Onderwijsnieuws

 De Vlaamse studentenkoepel VVS heeft nog steeds geen voorzitter (Inmiddels is er een voorzitter verkozen. Meer daarover leest u hier, nvdr). Stijn De Decker, reeds bestuurder, stelde zich kandidaat, maar werd niet verkozen. Het resultaat van de stembusslag was ondubbelzinnig: drieëntwintig stemmen tegen, vijf onthoudingen en vier voor.

– Het VUB-tuchtreglement krijgt er een artikel bij. Het nieuwe artikel laat professoren toe “studenten die hen oneerbiedig behandelen of de orde verstoren” uit het lokaal te verwijderen. De concrete aanleiding voor de nieuwe regel was een aanvaring tussen een professor en een student. Het bleek dat noch in het tuchtreglement, noch in om het even welk ander reglement de bepaling opgenomen was dat professoren de mogelijkheid verschafte om de orde in lessen te handhaven. De Studentenraad eist overigens dat er geen aanvullende sanctie bovenop de verwijdering uit de les mag staan. Het gebeurt nu weleens dat studenten hun bezittingen in het lokaal moeten achterlaten, zodat ze tot het einde van het college moeten wachten om weg te kunnen gaan. Zulke straffen mogen niet onder het nieuwe artikel vallen.

– De plenaire vergadering van de Studentenraad gaf groen licht voor de eerste stap in de ontwikkeling van een platform ter vervanging van de VUB-webmail in samenwerking met Google Enterprise. Vermoedelijk aan het begin van het academiejaar 2013-2014 zou Google Apps for Education gelanceerd worden op de VUB. Dit totaalpakket zou in een eerste fase een mailaccount (ter vervanging van de huidige webmail), kalender, Google Drive voor het realtime bewerken van documenten en een (video)chat bevatten. Via een proefproject zal de VUB ICT eerst bij een honderdtal studenten van de 2de Bachelor Geneeskunde en Ingenieurswetenschappen trachten te achterhalen in hoeverre Google de beloftes kan waarmaken.

– Studenten van de Campus Jette zijn misnoegd over de ongelukkige plaatsing van twee slagbomen op de invalswegen naar de kotencomplexen. Doel van deze ingreep was het aanpakken van de parkeeroverlast veroorzaakt door bezoekers van het UZ Jette en de Health City, die parkeerplaatsen van studenten bezet hielden. Studenten in Jette zijn echter niet tevreden: “Studenten moeten nu betalen voor een probleem veroorzaakt door externe bezoekers”, hekelt vicevoorzitter van de VUB-Studentenraad, Domien Vanhonacker. “Bovendien rekent men voor de parkeerkaart een bedrag aan van 5 euro voor een academiejaar en vervolgens moeten studenten de kaart elke maand vernieuwen: een hele rompslomp.” Niet alleen de maandelijkse vernieuwing van de kaart blijkt problematisch, ook het feit dat de kaart aan de Erasmushogeschool aangevraagd en hernieuwd moet worden, kan op weinig enthousiasme rekenen van de Jetse VUB-studenten.

– Op de Internationale Dag van de Student kwamen Nederlandstalige, Franstalige en internationale studenten bij elkaar om aandacht te vragen voor internationale solidariteit en hoger onderwijs als uitweg uit de crisis. Zowel de Vlaamse studentenkoepel als zijn Franstalige tegenhanger benadrukten in hun speeches dat investeringen in het hoger onderwijs niet op een lager pitje mogen komen te staan door de crisis. VVS-bestuurder Stijn De Decker nam namens de Vlaamse studenten het woord en wist te zeggen dat Vlaanderen de Europese doelstellingen om 2% van het BNP aan het hoger onderwijs te besteden nog altijd niet gehaald heeft. “Hoewel we het relatief goed hebben als we België vergelijken met landen als Spanje en Griekenland, zijn er toch ook hier problemen. We doen dan ook een oproep om zeker niet te besparen op het onderwijs maar er juist op in te zetten”, aldus De Decker.

– De Leuvense hogeschool Groep T treedt toe tot de eerder gemaakte fusie van de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) en de Katholieke Hogeschool Leuven (KHL). Het samengaan van de KHLim en de KHL was al een tijdje bekend, maar nu zijn de beide hogescholen ook tot een akkoord gekomen met Groep T. Toon Martens, algemeen directeur van de KHL, is reeds voorgedragen als directeur van de fusie, die in 2016 helemaal afgerond moet zijn. Het zou meteen de grootste hogeschool van Vlaanderen worden. Voor de studenten zou er amper iets veranderen.

– De Nederlandse overkoepelende studentenorganisatie LSVb (Landelijke Studentenvakbond) klaagt de studiefolders van de Nederlandse hogescholen aan. Volgens de vakbond zijn hogescholen meer bezig met het verkopen van hun studies dan met studenten eerlijk in te lichten. Kai Heijneman, LSVb-voorzitter: “Studiekiezers krijgen lang niet alle informatie die ze nodig hebben om een afgewogen keuze te maken.” Volgens een onderzoek van de vakbond zou heel wat info in de brochures ontbreken, zoals het aantal contacturen en het arbeidsperspectief. “Er wordt veel van een student gevraagd, het minste wat een student kan verwachten is dat de hogeschool feitelijke en eerlijke informatie geeft”, zegt Heijneman nog.

0 Comment