Het Nieuws van Morgen: de pravda-pagina

Door Kenneth Pontzeele

Extremisten liggen vandaag de dag overal op de loer en soms zijn ze dichterbij dan u denkt. De regering Di Rupo is eindelijk ontmaskerd als communistisch bolwerk, energieleveranciers maken een vuist tegen de burgerlijke decadentie en christenfundamentalisten nemen de wapens op in de Slag op de Kerstmarkt.

Di Rupo opent eerste heropvoedingskamp

Volkscommisaris Di Rupo, eerste kameraad van de Democratische Volksrepubliek België heeft vandaag in de Hoge Venen het eerste psychiatrisch heropvoedingscentrum voor sociaal onaangepasten plechtig geopend. De ontmaskering van onze federale regering als een communistische junta werd aanvankelijk op hoongelach ontvangen door de media. Na de waarschuwingen van de Vlaamse jobcreatoren en captains of industry gingen er nog weken voorbij  voor de pijnlijke realiteit aan het licht kwam. De aandacht van de media werd uiteindelijk toch gewekt toen, na leden van de Koninklijke familie, ook de gehele kamerfractie van de N-VA op mysterieuze wijze verdween na een jachtuitstap in Wallonië. Of deze martelaren daadwerkelijk in de instelling te vinden zijn, was bij het ter perse gaan nog niet bekend.

CEO’s energiebedrijven publiceren passief-agressieve open brief

In een opmerkelijke open brief in de verschillende media riepen de CEO’s van onder andere Electrabel, Lampiris en Essent de bevolking op tot een minimum aan respect voor het harde werk van de energiesector. “Men leeft blijkbaar met de indruk dat wij enkel belust zijn op brutaal geldgewin, een belediging die wij niet hoeven te pikken van een verzameling zogezegd hardwerkende burgers”, klonk het. “En als het dan toch zou kloppen dat onze energie 15 procent duurder is dan in de buurlanden, dan is dat misschien ook wel eens te wijten aan de kwaliteit van onze stroom? Wij zouden natuurlijk ook inferieure Nederlandse of Duitse stroom kunnen leveren aan dumpingprijzen, maar wij dachten dat de Belg het zelfrespect had om te kiezen en te betalen voor kwaliteit, een veronderstelling die duidelijk compleet misplaatst was.” Ook de regering heeft al gereageerd en zou de bevolking willen vragen  minstens op zijn toon te letten, voor de bedrijven zich genoodzaakt zouden voelen om hun frustratie te factureren aan de rotverwende burgers.

Christenen organiseren gewapend verzet tegen war on christmas

Na kerstboom-gate is de maat vol voor verontwaardigde gelovigen, die zich verenigd hebben in Christians4Belgium. Zij zijn het naar eigen zeggen beu dat hun geloof verbannen wordt uit het straatbeeld en willen daartegen het verzet opnemen, indien nodig “met alle nodige middelen.”  In een ietwat amateuristisch Youtube-filmpje kondigt de hoogbejaarde voorman van de groep aan dat de verzetsbeweging “de godslasterende staat op zijn grondvesten zal doen schudden als er niet stande pede een groene den op élke Belgische markt staat, zoals Jezus het gewild heeft”. Er moet volgens de organisatie ook zo snel mogelijk een einde komen aan voetbal op zondag en het eten van vlees op vrijdag in schoolcafetaria’s van het katholiek onderwijs, “om eindelijk weer te leven zoals Jezus het vroeg aan de mens.”

Volgende keer:

– Voltallige Moeialredactie verdwijnt tijdens spontaan bezoek aan de Hoge Venen

– Belgische regering biedt zijn oprechte verontschuldigingen en 100 jonge maagden aan de energiebedrijven als zoenoffer

– Parochiezaal gaat in vlammen op na bizar ongeluk met kunstmest

0 Comment