Examenproef voor hoger studierendement

De oriënteringsproef voor generatiestudenten aan de faculteit PE, zoals voorgesteld begin dit academiejaar (zie De Moeial: Onthaalproef in de steigers voor faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen), gaat niet door. In plaats daarvan komen er voor het Studiebegeleidingscentrum (SBC) meer middelen vrij om studenten gerichte studiehulp te bieden.

“Het plan dat nu op tafel ligt, is gelijkaardig aan wat er in de faculteiten IR en WE al gebeurt”, zegt Joerie Lersberghe, vicevoorzitter Sociale Zaken van de Studentenraad. “De studenten aan deze faculteiten krijgen in de zevende week van het academiejaar een examenproef die de comptenties van studenten op dat moment in kaart brengt. Ook toetst de proef of de student de basisvaardigheden bezit om succesvol deel te nemen aan de labo’s.” De parameters van de test lijken de slaagkansen accuraat te voorspellen. “Als uit de test blijkt dat een student waarschijnlijk niet zal slagen in januari, krijgt hij of zij studiebegeleiding aangeboden vanuit het SBC. De hulp is geheel vrijblijvend, het is dus niet zo dat studenten die niet goed scoren op de examenproef verplicht zijn om bij het SBC aan te kloppen.”

Zo gaat het er dus aan toe in de faculteiten van de ingenieurs en de wetenschappers. Met het oog op de verhoging van het studierendement staat er nu een gelijkaardig project voor de humane wetenschappen in de steigers. Er zou een proef moeten komen die studenten test aan de hand van parameters die ook voor de humane wetenschappen de slaagkans van een student kunnen voorspellen. “Er wordt nu hard gewerkt om de competenties en parameters in kaart te brengen”, aldus Lersberghe. “Uiteindelijk zou je aan de hand van de score op allerlei comptenties verschillende profielen moeten kunnen ontwaren. Als een student in een profiel past met lage slaagkansen, kan hij bij het SBC terecht om studieproblemen op te lossen.”

In eerste instantie waren studenten niet direct betrokken bij het formuleren van de benodigde competenties om te slagen. Enkel professoren kregen de vraag welke competenties een student volgens hen nodig heeft om een succesvolle examenperiode tegemoet te gaan. “Studenten weten echter beter dan proffen wat iemand moet kunnen om te slagen”, meent Lersberghe. “Daarom heeft de Studentenraad gevraagd om studenten meer te betrekken, en dat gebeurt dus ook.”

0 Comment