Meer veiligheidsmaatregelen tijdens Sint Verhaegenoptocht

Na het tragische ongeval op de vorige Sint Verhaegenstoet, waarbij een student overleed, komen er nu extra veiligheidsmaatregelen om ongelukken in de toekomst te vermijden. Dat kondigden de academische overheden en de studentenorganisaties vandaag aan tijdens een persconferentie.

Over de opportuniteit van Saint Vé laat burgemeester Thielemans geen twijfel bestaan. “We beschouwen Brussel meer en meer als een studentenstad, vanwege de vele universiteiten en hogescholen op het Brussels grondgebied. Daar horen belangrijke tradities bij, zoals de gezamenlijke feestdag van de VUB en de ULB.”

Het parcours van de stoet blijft ongewijzigd. “Van alle onderzochte routes, bleek het traditionele parcours het veiligst,” aldus Viviane Jonckers, vicerector Studentenzaken. De stoet zal echter niet helemaal hetzelfde blijven: “Er zullen langs het parcours kraampjes komen waar studenten eten kunnen kopen en wordt er water uitgedeeld. Allemaal om het effect van overvloedige alcoholconsumptie wat te verminderen,” legt Jonckers uit. “Bovendien zullen de praalwagens een maximumlengte hebben van 15 meter en mogen er niet meer dan vijf personen tegelijk op de kar aanwezig zijn. De bars die aanwezig zijn om de wagens komen niet meer opzij maar aan de achterkant. Als de wagens aan het rijden zijn, zal er een lint rond gespannen worden om studenten ver van de wielen te houden. Tot slot moet de decoratie van de wagens tot over de wielen reiken.”

De dag van Saint Vé ziet er grotendeels hetzelfde uit, met kransleggingen bij het graf van Verhaegen en andere monumenten. De plechtigheden eindigen iets eerder dan normaal, opdat de wagens zeker op tijd zouden kunnen vertrekken.

Uit evaluatie van de vorige editie van het studentenevenement bleek overigens dat gebroken glas eveneens een boosdoener is. Veel studenten raken gewond door glasscherven. Ook dit probleem wordt aangepakt door het gebruik van glas alvast sterk te ontraden. Onder studenten zijn ongeveer drieduizend kunststoffen glazen uitgedeeld.

Precies een jaar na het ongeval, op 18 november, zal er een herdenking plaatsvinden voor Anthony Heureux, die vorig jaar om het leven kwam bij een ongeval met een praalwagen. De Sint Verhaegenviering zelf vindt plaats op 20 november en heeft als thema “150 jaar Verhaegen: een schreeuw in dovemansoren.” “Verhaegens strijd voor het vrije denken is nog altijd actueel,” vindt Nicolas Dutré, voorzitter van het Brussels Studentengenootschap (BSG), “denk maar aan de revoluties in de Arabische wereld, waar mensen opstaan tegen dictaturen. De mensen daar willen eindelijk gehoord worden.”

0 Comment