Onderwijsnieuws

Verwarring troef omtrent het organisatorschap van de derde editie van de Week van de Verlichting. In eerste instantie leek “door gebrek aan mankracht” noch Studiekring Vrij Onderzoek (VO), noch het Brussels Studentengenootschap (BSG) de leiding op zich te willen nemen.  De subsidie van €20.000 van de Unie voor Vrijzinnige Verenigingen (UVV) dreigde dus onbenut te blijven.

Intussen lijkt het erop dat er dan toch een oplossing voorhanden is. Op aandringen van UVV blijft de Week van de Verlichting bestaan, zij het in een nog nader te bepalen vorm. Zowel BSG, VO, de Oud-Studentenbond (OSB) als de Studentenraad zullen proberen de organisatie veilig te stellen. De Studentenraad reserveert alvast een budget van 1000 euro in de begroting.

– Studenten die in het tweede semester op Erasmus willen, zullen pas in december uitsluitsel krijgen over hun beurs. Voor Erasmusbeurzen in het eerste semester hevelde de Europese Commissie al 99,13´% van het Erasmusbudget over naar de nationale instellingen die de beurzen per land verstrekken. Daardoor is er voor het tweede semester een tekort van 90 miljoen.

De Europese studentenkoepel ESU, is bezorgd: “Hoe kunnen we van studenten verwachten dat zij kiezen voor een buitenlandse ervaring als zij in on-zekerheid blijven over hun beurs?”, aldus ESU-voorzitter Karina Ufert. Oostenrijk, Groot-Britannië, Duitsland, Finland, Nederland en Zweden willen alvast de benodigde 6,8% niet meer vrijmaken voor het budget van 2013. De toekomst van veel Erasmusstudenten wordt hiermee dus onzeker.

– Het dossier aangaande de tweejarige master blijft aanslepen, maar studenten hebben nog steeds weinig in te brengen. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is niet bepaald opgezet met het gebrek aan inspraak. Na de afkeuring van alle aanvraagdossiers organiseerde het kabinet van minister Smet samenkomsten met vertegenwoordigers; studenten waren hier niet welkom. VVS noemt dit een “blamage” en roept het ministerie en onderwijsinstellingen op om studenten rechtstreeks te betrekken.

– Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Mozaïek (CAW) is verhuisd. Vanaf nu moeten jongeren voor psychosociale hulp het centrum bezoeken in de vroegere lokalen van Vesalius College, te Triomflaan 32. Het CAW stelt vast dat de vraag naar dergelijke hulp sterk gestegen is. Van 2009 tot 2011 kwamen er maar liefst 60% meer jongeren over de vloer. Het centrum ziet een tweeledige verklaring voor die stijging, namelijk de grotere bekendheid van de dienst en de problemen waar jongeren tegenwoordig mee kampen. Die problemen stellen zich vooral op het gebied van angst, depressie, stress en onzekerheid. Volgens het CAW is dat het gevolg van een maatschappij waarin jongeren een steeds grotere prestatiedruk ervaren.

– De VUB-Studentenraad probeert haar achterban meer te betrekken bij de besluitvorming met een zogenaamde Dropboxactie. De dropbox is in feite het e-mailadres van de Studentenraad waar studenten hun ideeën of grieven naartoe kunnen sturen. De beste, meest haalbare voorstellen zullen daarna onderzocht en eventueel uitgevoerd worden. Een greep uit de voorstellen tot dusver: een pastabar als aanvulling op het reeds bestaande resto- en broodjesaanbod, slaatjes in de zomer en meer bakken voor afvalscheiding op de campus.

– De Studentenraad ging akkoord met de opgestelde beschermingsmaatregelen voor studenten die vóór het academiejaar 2013-2014 ingeschreven waren aan één van de inkantelende opleidingen van de Erasmushogeschool Brussel. De overeenkomst stelt kortweg dat alle verworven of gedelibereerde credits en vrijstellingen uitgereikt door de EhB onverkort overgenomen worden door de VUB in 2013. Met ingang vanaf dat jaar zullen voormalige EhB-studenten wel integraal onderhevig zijn aan het Onderwijs- en Examenreglement van de VUB.

– De Studentenraad van Louvain-la-Neuve (Assemblé Générale des étudiants de Louvain, afgekort AGL) heeft zich opnieuw aangesloten bij de Franstalige studentenkoepel FEF. Met een ruime meerderheid verkozen ze zo FEF boven Unécof, die andere studentenkoepel, om hun belangen te verdedigen op gemeenschapsniveau.

De reden waarom AGL een klein jaar geleden opstapte, was de onvrede vanwege de inhoudelijke lijn van FEF en het politiek engagement van bepaalde bestuurders. Volgens FEF-voorzitter David Méndez Yépez, overigens voormalig covoorzitter van AGL, is de hereniging te danken aan een nieuw bestuur, vernieuwde statuten en transparantie omtrent de banden tussen FEF-bestuurders en de politiek.

0 Comment