VUB-eredoctorandi 2013 zullen enkel vrouwen zijn

Foto: VUB-eredoctorandi 2011
De Vrije Universiteit Brussel zal voor de eredoctoraten in 2013 enkel vrouwen in overweging nemen. Het voorstel van rector Paul De Knop wordt gesteund door de Raad van Decanen en de VUB-vrouwenraad. De beslissing dateert al van voor de zomer. Het gaat wel enkel over de eredoctoraten van het jaar 2013.

Rector De Knop legt uit waarom: “Het is onder meer bedoeld als statement om in de toekomst meer aandacht te hebben voor een evenwichtige manvrouwverdeling bij de kandidaten. Het voorstel is op mijn initiatief gelanceerd en is ingegeven door de vraag van de overheid om meer aandacht te hebben voor gendergelijkheid. Ook het recente BOF-besluit (dat de verdeling regelt van de Bijzondere Onderzoeksfondsen voor fundamenteel onderzoek) gaat in die richting.” In dat BOF-besluit wordt de verdeelsleutel van de fondsen onderhevig gemaakt aan nieuwe maatregelen om het genderevenwicht in het academisch onderzoek te bevorderen.

De eindbeslissing om de eredoctoraten toe te kennen komt echter de Raad van Bestuur van de VUB toe, die nog steeds anders kan beslissen. Over de kandidaten zelfis vooralsnog niets bekend. De eerste lijst met voorstellen wordt op 19 november aan de Raad van Decanen voorgelegd. Daarna moeten ook de VUB-Senaat (adviesorgaan bestaande uit de rector en per faculteit een (buiten)gewoon hoogleraar) en de Raad van Bestuur hun goedkeuring geven. Misschien krijgt het plan in afgeslankte versie wél een bestendig karakter: “De VUB-vrouwenraad heeft me ook gevraagd om dit voorstel een meer duurzaam karakter te geven door in de toekomst de faculteiten te verzoeken steeds zowel een vrouw als een man als kandidaat voor te dragen”, stelt de rector. Die VUB-vrouwenraad, met professor fysica Catherine De Clercq als drijvende kracht, is een informeel orgaan dat in 2010 het levenslicht zag. Het vrouwennetwerk bestaat uit collega’s die alle aspecten van gendergelijkheid onder de aandacht willen brengen. “Ik steun dat voorstel en ben dan ook van plan het in de toekomst structureel uit te werken”, besluit de rector.

0 Comment