Professor heeft weet van (on)betaald inschrijvingsgeld

Elke student krijgt er vroeg of laat mee te maken: examens. Al dan niet goed voorbereid gaat de student  examen afleggen op het kantoor van de professor of assistent. De zenuwen zijn te snijden en na erin geslaagd te zijn een antwoord uit te brengen op geheel onverwachte vragen verlaat hij het kantoor. De professor noteert iets (hoogstwaarschijnlijk het examencijfer) op een blad. Dat blad is een document, speciaal voorzien door de faculteiten.

Op dit document prijkt, naast de naam van het vak, het aantal studiepunten, de naam van de docent en die van de student, nog iets opmerkelijks. Er staat namelijk tevens een vermelding van onbetaald studiegeld, inclusief het verschuldigde bedrag op te lezen. Opvallend, omdat de financiële status van de student niet direct betrekking heeft op het behaalde cijfer.

Het vakgroepsecretariaat kan niet verklaren wat deze informatie op het resultatenblad doet.  Zij verwijzen verder naar het decanaat, maar noch de decaan noch het decanaat kan verklaren waarom docent of professor moet weten of studenten hun studiegeld wel of niet betaald hebben. Een medewerker van het decanaat legt uit: “ Het is in principe niet de bedoeling dat de docent hiermee rekening houdt als hij u puntenblad invult. Bij het Studentenadministratiecentrum (SAC) weet men wellicht meer.”

Het SAC ontkent echter ook maar iets te maken te hebben met het document. Het centrum mag dan wel de administratie van de student opvolgen, met interne documenten van de faculteiten houdt het SAC zich echter niet bezig. Ze verwijzen andermaal naar het decanaat, dat er dus – zoals reeds vastgesteld – geen weet van heeft.

Een administratief medewerker van een tweede faculteit biedt uiteindelijk toch een verklaring: “De vermelding van het onbetaalde studiegeld op het puntenblad werd indertijd ingevoerd met het oog op een artikel van het examenreglement.” Dat (inmiddels verouderde, nvdr.) artikel stelt dat een regelmatige inschrijving voor de examens slechts mogelijk is indien alle nodige getuigschriften bij de inschrijving zijn gevoegd en het collegegeld betaald werd. Zolang het inschrijfgeld niet betaald was, mocht een student geen examen afleggen.

De faculteiten hadden echter geen manier voorhanden om dit te controleren. Vandaar de vermelding op het puntenblad. Het was dan aan de professoren om te controleren wie betaald had en wie niet. Door vele problemen geraakte het systeem in onbruik. Het is namelijk mogelijk dat het collegegeld wel al betaald is, maar nog niet verwerkt door de administratie. De vermelding van het onbetaalde studiegeld is hiervan dus een overblijfsel.

 

0 Comment