Doulkeridis maakt plannen voor Brusselse studentenhuisvesting

Brussels staatssecretaris voor Huisvesting Christos Doulkeridis (Ecolo) heeft ambitieuze plannen voor de Brusselse studentenhuisvesting. Hij is voornemens een sociaal verhuurkantoor voor studenten op te richten, een kotenlabel in het leven te roepen en een standaardhuurovereenkomst voor studenten opstellen. Dat stond te lezen op de website van Bianca Debaets, Brussels parlementslid voor de CD&V, die hierover een vraag stelde aan de staatssecretaris. Ze is blij dat, in navolging van de Vlaamse Gemeenschap, het Gewest nu ook een inspanning doet om studentenhuisvesting beter te omkaderen.

Volgens de aankondiging op de website van Debaets, broedt Doulkeridis schijnbaar op een tweede Br(ik, maar dan niet specifiek voor Nederlandstalige studenten. Volgens Kasper Demeulemeester, creative director bij Br(ik, loop het zo’n vaart nog niet: “Doulkeridis heeft zich overduidelijk laten inspireren door Br(ik. Een ander voorbeeld is er ook niet in Brussel. Maar de denkpistes die hij opsomt in zijn antwoord aan Bianca Debaets zijn ook niet meer dan denkpistes.”

Vooralsnog blijft Br(ik de enige in zijn soort. “Doulkeridis heeft wel gezegd dat hij een medewerker en een onderzoeksbureau aan het werk zal zetten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Die zullen uiteraard rekening houden met de context en de aanwezigheid van Br(ik”, gaat Demeulemeester verder. “De conclusies van Debaets zijn dus wat voorbarig.”

De plannen voor een standaardcontract en gewestsnormen juicht Demeulemeester toe: “Br(ik heeft al een standaardcontract maar dat betekent niet dat wij daar het alleenrecht op hebben. Een dergelijk initiatief van het Gewest zou een goede zaak zijn. Br(ik is de staatssecretaris overigens graag van dienst om studentenhuisvesting in Brussel te verbeteren. Wij hopen dan ook op een goede samenwerking

0 Comment