Geen oor naar de nieuwe geluidsnormen?

Blinde paniek in de muziekwereld toen minister Schauvliege (CD&V) haar nieuwe geluidsnormen aankondigde. Vanaf 1 januari 2013 is het zo ver: de muziek tijdens een optreden of fuif mag vanaf volgend jaar maximaal 100 decibel bedragen. Op deze manier wil de minister de kans op gehoorschade bij jongeren verminderen en de overlast voor de omgeving beperken. Deze maatregel zorgde al voor veel commotie binnen de Vlaamse muziekwereld.

Moest de polemiek rond het debat vertaalbaar zijn in dB, dan had ze al lang haar eigen limiet overschreden. De concertzaal Ancienne Belgique (AB) protesteerde door een filmpje op YouTube te zetten. De AB probeerde aan te tonen dat zelfs een onversterkte drum praktisch niet onder de 100 dB te krijgen is. Voor jeugdhuizen en concertzalen betekent deze verandering dan ook een gepeperde investering. De minister zwichtte echter niet voor de kritiek en de maatregelen komen er dus toch.

In jeugdhuis Job in Sint-Amandsberg bij Gent zijn ze zich van nog geen kwaad bewust. We gingen eens een kijkje nemen bij een optreden van Vermillion. De groep omschrijft zijn eigen muziekstijl als Instrumental Progressive Metal, met andere woorden: stil was het zeker niet. Als we peilen bij een jonge fan van de groep, Evy Van Droogenbroeck (21 jaar), toont ze begrip voor beide kanten van het verhaal: “Ik vind het goed dat ze iets proberen te doen aan gehoorschade bij jongeren, maar de investeringskost voor materiaal van de jeugdhuizen zal hun bestaan financieel moeilijk maken.”

Nikolaas Van Droogenboeck (30 jaar), in een vorig leven nog geluidstechnicus, toont minder begrip voor de geluidsnormen. “Dit is het gevolg van een minder tolerante samenleving, want de meeste jeugdhuizen zijn volgens mij voldoende geïsoleerd en meestal ver verwijderd uit de stadskern, dus veel overlast kan er niet zijn. Ook al dat gedoe rond gehoorschade vind ik overdreven. Een mens is toch niet van glas gemaakt.”

Volgens een decibelmeter op de iPhone stijgt de muziek tijdens het optreden gemakkelijk boven de 100 dB uit. Ook al kunnen er vragen worden gesteld bij de wetenschappelijke nauwkeurigheid van deze applicatie, het blijft een feit dat er vanaf 90 dB schade aan het gehoor zou kunnen ontstaan.

Oordopjes zijn een frequent aangehaald alternatief voor de geluidsnormen. Het valt dus ook op dat slechts een minderheid oordopjes gebruikt tijdens het optreden. Nicolas Delépine (23 jaar) behoort tot deze uitzonderingen: “Ik speel zelf in een band, Red Juliette, dus zijn oordopjes geen overbodige luxe. Ze kosten misschien wel veel, omdat ik nooit voorzichtig genoeg kan zijn met mijn gehoor. Het is noodzakelijk een goed gehoor te kweken en te onderhouden. Zonder mijn gehoor kan ik bijvoorbeeld een mix van een nummer niet objectief beoordelen, laat staan zelf een zo goed mogelijke mix maken.”

Hendrik Segers (48 jaar), de vader van de gitarist van Vermillion, bekijkt het vanuit een ander perspectief. “Ik ga al heel mijn leven naar optredens. Het is belachelijk dat hiervoor regels moeten komen. Ik werk in de bouwsector en denk je dat het lawaai daar niet over de 100 dB gaat?”

Aan de andere kant van het muzikale spectrum in de foyer van het Koninklijk Conservatorium Brussel zijn de meningen evenzeer verdeeld. Student percussie Aloyse Weyler (25 jaar) heeft al van de gevolgen van de geluidsnormen mogen proeven. “Ik heb vorig weekend in Parijs gespeeld. Als je daar luider dan 103 dB speelt, valt het geluid onmiddellijk uit. Gewoonweg belachelijk, want met een drum zit je met een paar slagen gemakkelijk boven de 100 dB.” Anderen zijn meer bezorgd over de gevolgen van luide muziek.

Jèsus Moreno (19 jaar) is eerstejaarsstudent trombone: “Tijdens een concerto moet ik de hele symfonie van het orkest volgen in de plaats van rusten te tellen op mijn partituur. Het verlies van mijn gehoor zou dus verschrikkelijk zijn. Daarom gebruik ik altijd op maat gemaakte oordopjes.” Niemand begrijpt echter hoe muziek ooit overlast kan veroorzaken. “Het geluid van de metro of druk verkeer kan ook voor overlast zorgen.” aldus Klinton Tola (19 jaar), student gitaar.

Het maatschappelijk debat leeft nog duidelijk bij muzikanten en concertgangers. Hoe dan ook zijn de maatregelen ongenadig van kracht vanaf 1 januari.

0 Comment