Bestuur VUB-Studentenraad voltallig, VVS nog steeds op zoek naar bestuurders

De VUB-Studentenraad heeft op de eerste plenaire vergadering van het academiejaar (27/09) een nieuw bestuur verkozen. Naast Domien Vanhonacker, eerder verkozen als vicevoorzitter, bekleden nu ook Joerie Lersberghe (voormalig studentenraadsvoorzitter) en Stéphanie Goos een vicevoorzittersmandaat. De drie zijn respectievelijk vicevoorzitter Onderwijszaken, vicevoorzitter Sociale Zaken en vicevoorzitter Communicatie.

Eerder was er sprake van een samenvoeging van de twee vicevoorzittersfuncties Onderwijs en Sociaal en de instelling van een nieuw vicevoorzittersmandaat voor Facultaire Studentenvertegenwoordiging, maar daar kwam de Studentenraad nu op terug. De verantwoordelijkheid voor facultaire studentenvertegenwoordiging zal vallen onder het mandaat van de vicevoorzitter Onderwijs.

Op diezelfde vergadering stelde Isabelle Selleslag zich kandidaat voor het voorzitterschap. Ook zij zag haar kandidatuur verzilverd en mag zich dus vanaf nu Studentenraadsvoorzitter noemen. In tegenstelling tot vorig jaar, beschikt de Studentenraad dit jaar dus over een volledig bestuur. Overigens is het bestuur paritair samengesteld, met twee mannelijke en twee vrouwelijke bestuurders. Voor het eerst vervult een plaatsvervangend lid, Stéphanie Goos, ook een bestuursfunctie; dat kan dit jaar voor het eerst. Voorheen moest zo’n aanstelling steeds post factum gebeuren door een bekrachtiging van de AV en middels een creatieve lezing van de eigen reglementen.

De bestuurssamenstelling van de VUB-Studentenraad staat in schril contrast met die van de Vlaamse Studentenkoepel VVS. Daar heeft men nog steeds geen voorzitter en bovendien nam Sophie Huys, belast met Communicatie en Internationalisering, ontslag. Er blijven dus nog drie bestuurders over, net genoeg om statutair in orde te zijn. VVS hoopt tegen zondag een voorzitterskandidatuur te ontvangen. Die wordt dan besproken op de Algemene Vergadering van donderdag 4 oktober.

0 Comment