Studiekring Vrij Onderzoek zet UVV-subsidie VUBMUN onder druk

In een e-mail aan de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) heeft Studiekring Vrij Onderzoek (VO) te kennen gegeven dat het geen tussenpersoon meer wenst te zijn in de subsidieconstructie met VUBMUN. UVV is al jaren een grote sponsor van VUBMUN en geeft jaarlijks financiële steun, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden. VO moet er op toezien dat aan die voorwaarden wordt voldaan en als dat het geval is, geeft het zijn go aan UVV. Die taak lijkt VO echter niet langer op zich te willen nemen. Wanneer de bewuste e-mail exact verstuurd is, is voorlopig niet bekend, net als de precieze inhoud. Ook VUBMUN kreeg bij tijd van schrijven geen inzage in de email.

Voornoemde voorwaarden worden niet opgesteld door UVV, maar door VO zelf. Nochtans is aan al de voorwaarden voldaan. “Dat is ook niet de reden van onze e-mail”, aldus Marianne De Fossé, voorzitter van VO. “In tegenstelling tot de voorgaande jaren, heeft VUBMUN inderdaad alle voorwaarden vervuld, maar we hebben principieel beslist dat we die intermediaire taak niet meer willen opnemen, omdat VUBMUN, in onze ogen, geen democratische organisatie is. Het gaat immers om een erg groot budget voor slechts een tiental studenten.” UVV heeft voorlopig nog niet op de brief gereageerd.

Rebekka Boonen, bestuurslid van VUBMUN, reageert verbaasd. “Wij waren niet op de hoogte van die e-mail. VO heeft wel erg snel gehandeld voor zo’n zware stap. We hebben dan maar zelf contact opgenomen met VO en zullen komende week (week van 17 september, nvdr.) nog met hen rond de tafel zitten om hen te overtuigen van het belang van VUBMUN voor de hele VUB-gemeenschap.”

VO heeft, bij tijd van schrijven, alvast nieuwe voorwaarden in het vooruitzicht gesteld, ook al had hun beslissing daar, volgens De Fossé, niets mee te maken. Elk lid van VUBMUN zou, volgens de nieuwe voorwaarden, een verklaring van Vrij Onderzoek moeten tekenen, de selectieprocedure moet neutraler worden en de onkosten moeten bijgehouden worden. Nochtans wordt het selectiecomité, nu al, steeds voorgezeten door een professor en houdt VUBMUN, volgens Boonen, al jaren een boekhouding bij die aan sponsors wordt bezorgd, ook aan UVV.

UVV is niet de enige geldschieter van VUBMUN: onder andere IRMO en het Brussels Gewest voorzien ook middelen en bovendien is VUBMUN steeds op zoek naar nieuwe sponsors. De sponsoring van UVV verloopt gesplitst: aan het begin van het academiejaar krijgt VUBMUN een werkingsbudget, op het einde volgt dan het tweede deel waarmee een groot aandeel van de kosten van de deelnemers aan de prestigieuze World Model of United Nations wordt terugbetaald. Dit jaar vindt WorldMun plaats in Melbourne; een kostenraming is al naar UVV verstuurd. Op zo’n MUN worden allerhande VN-vergaderingen gesimuleerd. Studenten kruipen in de huid van diplomaten om zich te buigen over talloze wereldproblemen.

“Als VO bij zijn besluit blijft om zijn opdracht in te leveren, zullen we op zoek moeten naar een andere organisatie om de taak over te nemen”, zegt Boonen. “BSG is bijvoorbeeld een mogelijkheid, maar aan een concreet alternatief hebben we op dit moment niet gewerkt. Voor ons is het het beste als de situatie blijft zoals ze was.” De relatie met UVV is volgens Boonen nog steeds in orde. “VO’s beslissing heeft vooralsnog geen impact op UVV’s subsidie. Het is nu eerder de vroeg hoe de financiering zal verlopen; we hebben geen bericht gekregen dat de opportuniteit ervan in vraag wordt gesteld.”

0 Comment