Onderwijsnieuws

Op 5 juli vond de installatievergadering van de Studentenraad plaats, waarop de oude garde de fakkel overdroeg aan de verkozenen voor het academiejaar 2012-2013. Het was nog even spannend of er genoeg studentenvertegenwoordigers aanwezig gingen zijn om het aanwezigheidsquorum te halen. Op de valreep lukte dit en kon het nieuwe bestuur dan ook verkozen worden.

Slechts één verkozene stelde zich kandidaat voor een bestuursfunctie. Domien Vanhonacker, raad van bestuurslid voor de faculteit Geneeskunde en Farmacie, presenteerde zijn kandidatuur voor de functie van vice-voorzitter Facultaire Studentenvertegenwoordiging, een bestuursfunctie die voorheen onbestaande was. Hiervoor waren er drie vice-voorzitters, één voor Sociale Zaken, één voor Onderwijszaken en één voor Communicatie. De functies van vice-voorzitter Sociaal en Onderwijs worden nu samengevoegd en de vice-voorzitter Faculaire Studentenvertegenwoordiging vult de derde vice-voorzittersstoel. Vanhonacker blijft vooralsnog de enige die een bestuursfunctie bekleedt.

– De laatste plenaire vergadering van de Studentenraad van het academiejaar 2011-2012 geraakte niet aan het aanwezigheidsquorum. Onder andere de goedkeuring van de financiële en morele verslagen van De Moeial, Studiekring Vrij Onderzoek en het BSG werden noodgedwongen uitgesteld naar de eerste plenaire vergadering na de zomervakantie.

– Uit het jaarlijkse onderwijsrapport van de Oeso, Education at a glance, blijkt onder andere dat Vlaanderen van alle Europese onderwijsruimtes het op twee na slechtste presteert wat de participatie van jongeren van niet-hoogopgeleide ouders aan het hoger onderwijs betreft. Enkel in Tsjechië en Slovenië worden die jongeren nog minder kansen toebedeeld.

– De hogescholen Lessius Antwerpen, Lessius Mechelen en Katholieke Hogeschool Kempen zullen vanaf huidig academiejaar de gezamenlijke naam Thomas More dragen. Respectievelijk worden zij Thomas More Antwerpen, Thomas More Mechelen en Thomas More Kempen. Hoofdzetel ligt in Mechelen. De naamsverandering is een eerbetoon aan Thomas More, schrijver van Utopia. In totaal zal de fusie zeven campussen voor 13.000 studenten aanbieden. Samengevat: Lessius is More.

– De Vlaamse Vereniging van Studenten heeft bij tijd van schrijven nog steeds geen voorzitter. Het ondervoorzitterschap wordt sinds de algemene vergadering van 28 juni waargenomen door Stijn De Decker (KUL, bevoegd voor Onderwijs, Participatie en Vorming), die twee kandidatuurstellingen nodig had om verkozen te worden. In mei nog kreeg hij bij zijn eerste poging niet de vereiste meerderheid. De andere drie bestuursleden zijn Maarten Marien (Thomas More Mechelen, Sociale Zaken en Diversiteit), Joran De Luyck (HUB, Financiën en Personeel) en Sophie Huys (KUL, Internationaal en Communicatie). De twee laatstgenoemden zijn zogenoemde bestuursleden met beperkt functieprofiel.

De Franstalige studentenkoepel FEF heeft zijn actieprogramma voor huidig academiejaar voorgesteld. FEF wil focussen op twee beleidslijnen. Ten eerste wil het de toepassing verzekeren van het Decreet ter democratisering van het hoger onderwijs (vaak ook Wendydecreet genoemd, naar de meisjesmascotte die FEF gebruikte tijdens het actievoeren). Zo wil het er op toezien dat de syllabi voor beursstudenten gratis blijven. Ten tweede is besparen op onderwijs in deze tijden van crisis voor FEF uit den boze: het wil 7% van het BNP gereserveerd zien voor onderwijs, waarvan 2% specifiek voor het hoger onderwijs. Vandaag bedraagt dat percentage 5,5%.

Voorts reageerde de koepel op de toevloed van Franse studenten aan de logopedieopleiding van de Brusselse hogeschool Marie Haps. Die toevloed is een gevolg van een uitspraak van het Grondwettelijk hof, dat in mei 2011 bepaalde decretale bepalingen niet meer van toepassing maakte op enkele opleidingen, waaronder Logopedie. Daaruit vloeide voort dat instellingen voor die studies het aantal buitenlandse studenten niet meer konden beperken. Hogeschool Marie Haps heeft nu met een zodanig grote instroom aan studenten uit Frankrijk te kampen, dat men zich genoodzaakt zag om om Belgische studenten te weigeren wegens plaatsgebrek. FEF klaagt deze situatie aan en heeft twaalf studenten ondersteund om intern beroep bij de hogeschool in te stellen. Zes beroepen werden al gegrond verklaard. Ondertussen werkt Franstalig minister voor Hoger Onderwijs Marcourt aan een nieuw quotum voor internationale studenten in de logopedieopleiding.

– In Nederland maakt de zogenoemde langstudeerboete of Zijlstraboete dit academiejaar zijn intrede. Studenten die langer over hun bachelor of master doen dan de studieduur plus een jaar studievertraging, zullen een met 3063 euro verhoogd collegegeld moeten betalen. Zo ook topsporter Nick Driebergen, die aan de Universiteit van Amsterdam studeert en deelnam aan het zwemmen op de Olympische Spelen in Londen. “Topsport en studeren zijn niet te combineren zonder vertraging”, aldus Driebergen.

Om studenten met vragen ter wille te zijn, heeft de Landelijke Studentenvakbond, samen met het Interstedelijk Studentenoverleg en de Landelijke Kamer voor Verenigingen op 7 september de website www.langstudeerboete.nuopgericht. Vijf dagen na het online gaan van de website, was er al een duizendtal vragen geregistreerd. Ook tekenden 150 studenten via de website bezwaar aan tegen een opgelopen boete. Een advocatenkantoor uit Groningen liet in augustus reeds weten dat ongeveer 350 studenten zich gemeld hadden om beroep aan te tekenen. Zo’n 200 beroepsschriften waren toen al verstuurd.

Op 11 juli heeft de burgerlijke sector van de rechtbank van Den Haag nog de vordering van bovengenoemde organisaties om de maatregel buiten werking te stellen, afgewezen. Enkel de regeling voor deeltijdse studenten werd erdoor geraakt: zij mogen volgens de Rechtbank niet gezien worden als langstudeerders. (rc, sr)

0 Comment