Sportdienst bereidt renovatie VUB-zwembad voor

Na meer dan twintig jaar ingebruikname dringt een renovatie van het VUB-zwembad zich op. Dirk Van de Wiele, diensthoofd Beweging en Sport, wist ons alvast mede te delen dat tijdens het zomerverlof de uitdrukkelijke voorkeur werd uitgesproken voor een volledige renovatie van het zwembad. Om de kosten te drukken en een redelijke opleveringstermijn te verkrijgen, besliste de VUB om de renovatie niet te faseren. Als gevolg van deze beslissing zou het zwembad in zijn geheel anderhalf jaar de deuren sluiten. “We mikken op mei 2014-oktober 2015, een stevige maar haalbare streefperiode”, aldus Van de Wiele.

Het gehele project staat of valt echter met de al dan niet toezegging van minstens een miljoen euro aan subsidies. In eerste instantie kijkt men hiervoor richting Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aanstaande maandag (24/09) verwacht men op die aanvraag een antwoord. De toezegging van de nodige subsidies is onontbeerlijk in het gewenste financieringsplan dat eenderde van de financiering voorziet via subsidies, eenderde via eigen middelen en het resterende deel via pre-financiering door de talrijke scholengroepen die gebruik maken van het zwembad. Desgevallend kijkt men ook naar alternatieve uitbatingsvormen (eigen beheer, publiek-privaat of publiek-publiek).

Tot de subsidies definitief worden toegekend, kan nog niets met zekerheid worden gesteld. “Ook een mogelijke herbestemming of de volledige afbraak van het zwembad houden we nog achter de hand indien er onvoldoende middelen beschikbaar worden gesteld”, verklaart Van de Wiele.

Vakgroepsspecialisten beraden zich alvast over alternatieven voor LK-studenten, die om en bij de twaalf uur per week van het zwembad gebruik maken voor hun praktijklessen. “Er zou een spreiding van de aquatische activiteiten over de verschillende leerjaren heen kunnen plaatsvinden. Zo zouden dit academiejaar de LK-studenten alsnog alle activiteiten uitoefenen in hun curriculum. Afhankelijk van de beschikbaarheid zouden we ook tijdelijk kunnen uitwijken naar zwembaden in de regio, bijvoorbeeld in Elsene.”

0 Comment