Nieuw vicerectorenkorps bekend

De vicerectoren die voor de komende vier jaar aan de zijde van rector Paul De Knop zullen staan, zijn bekend. Yvette Michotte is de enige vicerector die haar mandaat verlengd ziet en blijft dus vicerector Onderwijsbeleid.

Jan Cornelis, die vier jaar geleden nog de strijd voor het rectorschap aanging met De Knop, zal nu Jean-Pierre De Greve opvolgen als vicerector Internationaal Beleid.

Het vicerectorschap Onderzoeksbeleid gaat naar Patrick De Baetselier, die verbonden is aan de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen.

De voor studenten belangrijkste vicerector, de vicerector Studentenbeleid, is voor de volgende vier jaar gevonden in de persoon van Viviane Jonckers. Zij treedt in de voetsporen van Helène Casman, die vorig academiejaar afscheid nam van haar mandaat als vicerector.

0 Comment