Opnieuw verdubbeling tarief van MIVB-studentenabonnementen

Volgend academiejaar verdwijnen de voordeeltarieven van de MIVB-studentenabonnementen. Studenten zullen volgend jaar 204 euro moeten betalen. Dat is een verdubbeling in vergelijking met de 102 euro van dit academiejaar.

Sinds 2003 besteedde de Vlaamse overheid een budget aan de actie Verover Brussel. Dat geld werd gebruikt om de prijs van een aantal MIVB-abonnementen te drukken. In 2010 werden zo nog 8000 abonnementen beschikbaar gesteld aan 45 euro. Dit academiejaar werd de prijs nog verhoogd naar 102 euro, om nu opnieuw verdubbeld te worden.

Verover Brussel?

De oorzaak ligt bij de herstructurering van de verschillende budgetten na het oprichten van Br(ik. De actie Verover Brussel is zo uiteindelijk in het jaarbudget van Br(ik geïntegreerd. Echter, door de klemtoon die Br(ik op het huisvestingsbeleid dient te leggen (1 miljoen van ruim 2,1 miljoen euro), heeft het minder middelen om het hoofd te bieden aan andere uitdagingen. De studentenmobiliteit lijkt daar de dupe van te worden.

In de Mei/Juni-editie van De Moeial, liet Dirk Liebaers, gedelegeerd bestuurder van Br(ik, nog optekenen: “Als je verplicht bent om één miljoen euro van je budget opzij te schuiven, dan houd je ruim een miljoen over. Maar je hebt natuurlijk ook nog onze werkingskosten en de promotie van Brussel als studentenstad. Als je dan overweegt dat het budget van Verover Brussel vroeger ook één miljoen euro bedroeg om een gelimiteerd aantal abonnementen opzij te zetten voor studenten, dan zit je met een probleem.”

Splitsing

Bij Br(ik is men duidelijk: er was niet genoeg geld in kas om opnieuw een grootschalige actie met de MIVB te onderhandelen. Bovendien moet de actie grondig geëvalueerd worden. Kasper Demeulemeester, creative director, zei in hetzelfde interview: “We kunnen niet om het feit heen dat het initiële doel – studenten met de stad verbinden – verworden is tot een voorzienende mobiliteitsactie. Het culturele doel en de voorzienende werkelijkheid liggen te ver uit elkaar.”

Volgens Br(ik behoort die voorzienende taak niet tot haar takenpakket. Dat is werk voor het beleid, niet voor een vzw, klinkt het. Men beraadt zich nu over het culturele luik: studenten in Brussel-Stad krijgen om hen met de sfeer en de troeven van de grootstad in contact te brengen. Eén van de pistes is het beschikbaar stellen van een aantal tienrittenkaarten, maar voor de voorzienende rol wijst Br(ik nu met de vinger naar het Brussels Gewest.

Vlaanderen heeft immers al laten weten niet meer te willen betalen voor een actie die eigenlijk de bevoegdheid is van het Brussels Gewest. Die laatste kijkt de kat voorlopig uit de boom. Er zijn tenslotte ook nog de Franstalige studenten in Brussel die evenzeer van een voordeeltarief willen genieten.

0 Comment