Open brief aan minister Grouwels en staatssecretaris De Lille

De vier studentenvertegenwoordigers in Br(ik kropen in de pen en schreven een open brief, gericht aan Brussels minister voor Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) en staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen!). In de brief klagen zij de tariefverhoging van de MIVB-studentenabonnementen aan en manen ze het Gewest aan actie te ondernemen.


Geachte minister Grouwels, geachte staatssecretaris De Lille,

We zitten nog maar net als studentenvertegenwoordigers in Br(ik (vzw die instaat voor de huisvesting van Nederlandstalige studenten in Brussel en de promotie van Brussel als studentenstad) en nu al is er reden tot grote bezorgdheid, en wel over de actie, vroeger georganiseerd door Quartier Latin, later door het Vlaams overlegplatform hoger onderwijs Brussel, die studenten aan een goedkoper MIVB-abonnement moet helpen. Deze ‘Verover Brussel’-actie had bij aanvang het doel de studenten aan Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in Brussel de stad in te krijgen om van de cultuur van de hoofdstad te proeven. Dit jaar kan Br(ik, dat al zijn energie moet wijden aan de huisvesting van de Brusselse studenten en de promotie van Brussel als studentenstad, dit niet meer opbrengen. Daarom richten wij ons bij deze tot u, minister Grouwels en staatssecretaris De Lille, omdat wij vrezen dat, met het verloren gaan van het MIVB-studentenabonnement, de toekomst van Brussel als studentenstad op het spel staat.

De actie ‘Verover Brussel’ is namelijk al lang geen leuk extraatje meer dat pakweg een VUB-student toelaat een keer op café te gaan in het centrum. Het studentenabonnement wordt, zo blijkt, het meest gebruikt om in de behoefte aan basismobiliteit te voorzien. Studenten pendelen ermee van het station naar hun hogeschool of universiteit en als ze op kot zitten van station naar kot naar school en terug. Volgend jaar moeten we met zijn allen 204 euro neerleggen voor een schoolabonnement, in plaats van de 102 euro van dit jaar en de 45 euro vorig jaar. Studenten die ouder zijn dan 24 en bijgevolg geen recht hebben op een schoolabonnement, zullen nog dieper in de buidel moeten tasten.

Nu zouden we natuurlijk de Vlaamse Gemeenschap met de vinger kunnen aanspreken om extra middelen te krijgen voor deze actie. Als we echter onze blik richten op andere studentensteden in Vlaanderen zien we dat daar de stad dikwijls tussenkomt inzake mobiliteit. Het Brussels gewest blijft daarentegen ter plaatse trappelen en dwingt haar studenten wellicht hetzelfde te doen. En dat terwijl basismobiliteit voor een student in Brussel per definitie duurder uitvalt dan in bijvoorbeeld Leuven. Waar de studenten daar slechts een NMBS- of De Lijn-abonnement nodig hebben om te pendelen tussen ouderlijk huis en kot – eenmaal in Leuven kan men met de fiets of te voet – hebben Brusselse studenten daarbovenop een MIVB-abonnement echt wel nodig om eenmaal in Brussel nog ergens te geraken.

Het mag duidelijk zijn, als studentenvertegenwoordigers van de Nederlandstalige onderwijsinstellingen in Brussel vragen wij u, minister Grouwels, staatssecretaris De Lille, om een permanent mobiliteitsbeleid voor studenten uit te werken, opdat de Brusselse student niet langer afhankelijk zou zijn van de goodwill van Vlaanderen voor een betaalbaar jaarabonnement voor bus, tram en metro. Want laten we eerlijk zijn, 204 euro is veel geld, dat bovendien in dezelfde periode betaald moet worden als het inschrijfgeld, huurwaarborg van een kot, cursussen enzovoort. De vergelijking met Leuven, waar het openbaar vervoer godbetert gratis is, wordt dan des te pijnlijker.

Als Brussel nog steeds Vlaamse studenten aan wil trekken dan zal er nu iets moeten gebeuren om hier ook werk van te maken. Anders zien wij het alvast somber in. Als u de troeven van Brussel voor de student wilt uitspelen, mag u mobiliteit niet miskennen. Als u wilt dat studenten deel uitmaken van de stad, veroordeel hen dan niet tot een kot naast hun campus.

Beste groeten,

Uw studenten,

Stéphanie Romans, Vrije Universiteit Brussel;
Carmen Briers, Hogeschool Sint-Lukas;
Jonathan Scarlino, Erasmushogeschool Brussel;
Thomas Vanhoutte, Hogeschool-Universiteit Brussel.

0 Comment