Onderwijsnieuws

De VUB beraadt zich over het opnieuw gebruiken van het oude logo. Als de kosten die de vervanging met zich meebrengen meevallen, staat rector De Knop niet weigerachtig tegenover het opvissen van het oude embleem. Het huidige logo dateert van 2004 en moest de Vrije Universiteit Brussel, samen met de slogan Redelijk eigenzinnig, een nieuw gelaat geven.

– Paul De Knop is zoals verwacht herkozen als VUB-rector voor de periode 2012-2016. Hij kreeg 90% van de stemmen achter zich. De opkomst bedroeg 71,8%. Spannender is wie er uit de bus zal komen als vicerectoren. Jan Cornelis, concurrent van De Knop bij zijn eerste rectorverkiezing in 2008, wordt alvast genoemd als vicerector Internationalisering. Hij zou Jean-Pierre De Greve opvolgen, die op emeritaat gaat. Ook Lode Wyns, vicerector Onderzoek, hangt zijn toga aan de haak. Voor zijn post wordt aan Jean Paul Van Bendegem gedacht. Viviane Jonckers (Computerwetenschappen) zou dan weer het vicerectorschap Studentenbeleid op zich nemen. Huidig vicerector Casman zou immers over een jaar ook op emeritaat gaan. Vicerector nummer vier ten slotte, voor Onderwijs, blijft Yvette Michotte.

– Nog meer professoren die zich na dit academiejaar professor emeritus mogen noemen: oud-rector Ben Van Camp, Eric Corijn, Danny Pipeleers, Jan-Pieter Clarijs, Peter Vanroy, Pierre Lievens en Jacques Deruyck.

– Ook aan de ULB waren er rectorverkiezingen. Begin mei werd Didier Viviers, eveneens enige kandidaat, voor vier jaar herverkozen met 89% van de stemmen.

– De VUB-studentenraad doet een poging om de vindbaarheid en toegankelijkheid van de vergaderdocumenten en -verslagen te vergroten. Om dit voor elkaar te krijgen moet er een verplicht inschrijvingsvak Studentenraad op online leerplatform Pointcarré komen. De bedoeling is dat elke student automatisch ingeschreven zal zijn voor dit vak en dus alle openbare documenten gemakkelijk zal kunnen terugvinden. Dit, in combinatie met een vernieuwde espalanade-website (website met informatie over de studentenraad, het BSG, studentenkringen en -organisaties), moet de zichtbaarheid en vindbaarheid van de studentenraad en zijn documenten verbeteren.

– De Vlaamse studentenkoepel VVS kiest bestuursleden voor volgend jaar. De eerste ronde van de verkiezingen leverde vier kandidaturen op, twee voor een zogenaamd beperkt functieprofiel, twee voor een functie als bestuurder. Voor de functie van communicatieverantwoordelijke werd Sophie Huys, studente aan de KUL, verkozen. Joran De Luyck, HUB-student, zal volgend jaar de financieel verantwoordelijke van VVS zijn. Van de twee kandidaat- bestuurders zag Maarten Mariën van Lessius Mechelen zijn kandidatuur verzilverd. Stijn De Decker (KUL), die ook een gooi deed naar het mandaat van VVS-bestuurder, werd echter niet verkozen.

– In Canada protesteren de studenten tegen een verhoging van de inschrijvingsgelden, die met 75 procent de lucht dreigen in te gaan. Concreet betekent dat een kostenplaatje van 2900 euro per jaar voor een zitje in de universiteitsbanken. In maart gingen 200.000 studenten in Québec de straat op. De manifestatie betekende het begin van de langste studentenprotesten die Canada ooit gekend heeft. 175.000 studenten gingen in staking. Manifestanten hadden steeds vaker gewelddadige aanvaringen met de politie en even dreigden er zelfs vervroegde verkiezingen. Inmiddels lijkt er dan toch een compromis uit de bus te komen. De verhoging komt er maar universiteiten moeten compenseren door studenten minder administratiekosten aan te rekenen, waardoor de feitelijke kost hetzelfde blijft.

– Ook in Chili zijn de studenten nu al een jaar ontevreden. Ze protesteren nog steeds tegen het financieringssysteem van hun universiteiten. Er is een groot verschil tussen elite-universiteiten en publieke instellingen, die ondergefinancierd zijn en waarvoor studenten vaak alsnog aanzienlijke leningen moeten afsluiten. De studenten willen gratis en meer kwaliteitsvol onderwijs.

0 Comment