Consternatie aan ULB door vermeende privatiseringsplannen

Opschudding aan de ULB de voorbije maand toen twee kotencomplexen op het punt stonden om geprivatiseerd te worden. Het zou gaan om de residenties Mandela en De Brouckère op de campus Solbosch (samen goed voor 250 koten), die allebei aan onderhoud toe zijn. Vanuit de studentengemeenschap ontstond al vrij snel verzet tegen de privatiseringsplannen, maar dat verzet zou volgens de studentenraad van de ULB (BEA) te voorbarig geweest zijn.

Het bleek niet te gaan om louter een privatisering, maar een constructie van publiek-private samenwerking (pps) waarbij de ULB de gronden in erfpacht zou geven aan de maatschappij Cofinimo, die de grond voor 27 jaar zou verkrijgen. Gedurende die periode zouden ze instaan voor de renovatie van de panden in kwestie. Daarna komt de grond, inclusief gebouwen, terug in handen van de ULB.

De studenten zullen niet rechtstreeks van deze maatschappij moeten huren, klonk het. De ULB verzekerde dat zij als enige intermediaire partner zou fungeren, en dus ook het aanspreekpunt zullen blijven voor de studenten voor het dagelijkse gebruik van de gebouwen, het bepalen van de huurprijzen inbegrepen. Hiernaast zou de Sociale Dienst van de ULB ingeschakeld worden om het verschil in huurprijs te dekken zodat deze niet te sterk zou stijgen, aldus BEA. Wel uitte deze laatste zijn bezorgdheid over de budgettaire situatie waarin de Sociale Dienst zich bevindt, en of deze een dergelijke tussenkomst ook op langere termijn zou kunnen financieren.

De ULB zou tussen vandaag en 2017 nog 4000 koten moeten renoveren of laten bijbouwen. De studentenvertegenwoordigers wijzen op de onderfinanciering van het hoger onderwijs als verantwoordelijk voor de moeilijke financiële afwegingen die men bij de universiteiten moet maken.

0 Comment