Tentoonstelling: Tuymans voor het eerst in België

Luc Tuymans, de bekende Belgische hedendaagse kunstenaar, heeft voor de eerste maal in België een overzichtstentoonstelling samengesteld, en dat in Bozar in Brussel. De expositie, waar 73 van zijn 502 werken worden voorgesteld, loopt nog tot en met 8 mei. Tuymans kent ook groot succes in Amerika, maar toch kregen de studenten van de VUB, het Rits en Sint-Lukas de eer een sit-in bij te wonen op 29 maart, eveneens in Bozar. Van elke hogeronderwijsinstelling werden er slechts 50 studenten geaccepteerd. De Moeial was uiteraard ook aanwezig.

Het was de eerste keer dat een dergelijke samenwerking tussen de verschillende Brusselse kunstscholen en een kunstenaar plaatsvond. Bij deze sit-in werden de studenten rondgeleid door professor Hans De Wolf (VUB) en Luc Tuymans zelf. De Wolf vatte Tuymans samen als “een kunstenaar en intellectueel die heel gevat over zijn kunst kan praten.”

Tuymans liep met de studenten de tentoonstelling rond en stond stil bij enkele werken. Bij enkele bekende werken – zoals La Correspondance (1985), Our New Quarters (1986), die Zeit (1988), Angel (1992), Der Diagnostische Blick V (1992), Bloodstains (1993), Mwana Kitoko (2000), Leopoldville (2000), The Parc (2005), The Turtle (2007) en Wonderland (2007) – werd even stilgestaan en meer informatie gegeven over hoe ze tot stand zijn gekomen, waar Tuymans zijn inspiratie uit putte en waarom hij juist die benamingen gaf.

Daarnaast gaf hij ook duiding over zijn groei als kunstenaar en zijn gebruikte technieken. Zo legde hij uit dat hij enkel nat-in-nat schildert: terwijl hij aan het schilderen is wordt de verf dus niet droog. Hij start met een lichte kleur op de ondergrond en de meest donkere tinten komen als laatste aan bod. Zo is The Turtle (2007), het eerste schilderij van de expositie, op elf uur tijd geschilderd. De totale voorbereidingstijd die hij neemt, voordat hij aan een schilderij begint, kan wel enkele maanden beslaan.

Voor de verschillende studenten uit de drie studierichtingen die aanwezig waren, was de rondleiding interessant. Zelf studeerde Tuymans kunstwetenschappen aan de VUB en schilderkunst aan Sint-Lukas, maar toch werkt hij veel met film als voorbereiding op zijn schilderijen. Volgens hem staat film dichter bij schilderkunst dan foto dat doet. Een foto is immers een momentopname terwijl een film, net zoals een schilderij, een heel verhaal is, een proces. Op de vraag of hij zijn films ook op een tentoonstelling zou willen tonen, was hij kort: “Voor mij kan het proces voorafgaande aan een schilderij heel interessant zijn, maar op zichzelf is het geen kunst, dus in die zin zou ik het nooit tonen.”

Op het einde van de rondleiding was er de mogelijkheid voor de studenten om vragen te stellen. De eerste paar vragen kwamen van Hans De Wolf, maar al snel volgden ook de studenten. Hierbij kregen we nog meer informatie over zijn technieken en invloeden.

Mede-auteur: Lisa Heinis

0 Comment