Laatste week studentenverkiezingen van start

De laatste week van de studentenverkiezingen is ingegaan. Nog tot volgende week maandag (23 april) blijft de stembus geopend. Tussenstand: slechts drie* behaalde kiesdrempels op twaalf.

De norm van 25% is de rode draad in de studentenverkiezingen. Van de stemgerechtigde studenten moet steeds een kwart zijn stem uitgebracht hebben, vooraleer een kandidaat verkozen kan worden. Die regel is zowel op de algemene als de facultaire verkiezingen van toepassing. Wordt dat percentage niet behaald, dan zijn de kandidaten in kwestie niet verkozen. Eventueel wordt er dan een tweede stemronde georganiseerd.

In totaal is er twaalf keer ’25 procent’ nodig: twee keer van de volledige VUB-studentenpopulatie (voor de Plenaire studentenraad en Bast, de studentenraad van de universitaire associatie met de Erasmushogeschool) en tien keer per faculteit: er zijn immers kandidaten voor zeven plaatsen in de Raad van Bestuur en drie in de Onderwijsraad.

De dertien kandidaten voor de Algemene vergadering hebben al 18,5 procent van de studenten aan het stemmen gekregen. In absolute cijfers wil dat zeggen dat er nog 544 studenten hun stem moeten uitbrengen. De verkiezingen voor Bast staan verder van de meet: daar klokt de teller voorlopig af op 13,5 procent (tekort van 962 stemmen).

Dan zijn er ook de facultaire verkiezingen, waar drie kiesdrempels al behaald zijn: studenten van de faculteit Geneeskunde en Farmacie zijn al verzekerd van vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur en de Onderwijsraad, die van de faculteit Ingenieurswetenschappen enkel in de Raad van Bestuur. Vooral de faculteit van Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie in de Raad van Bestuur heeft nog wat werk voor de boeg: slechts 8,3 procent van de 660 studenten heeft zich voorlopig doen gelden.

Een overzicht van de reeds uitgebrachte stemmen is hieronder te raadplegen. De individuele stempercentages worden pas aan het einde van de verkiezingen bekendgemaakt.

Gehele studentenpopulatie

– Bast (studentenraad van de associatie)*: 13,5%
– Plenaire: 18,5%

Facultaire verkiezingen

Raad van Bestuur

– RC: 18,8%
– ES: 19,9%
– PE: 19,7
– WE: 18,5%
– GF: 26,5%
– IR: 27%
– LK: 8,3%

Onderwijsraad

– LW: 13%
– WE: 17, 9%
– GF: 25,2%

* Correctie: voor de studentenraad van de Brusselse associatie ligt de drempel niet op 25, maar op 10 procent. De drempel voor Bast is dus wel degelijk al behaald.

0 Comment