Onderwijsnieuws

Volgend academiejaar mogen ook plaatsvervangende leden in de studentenraad vicevoorzitter worden. Dit heeft de studentenraad beslist op de plenaire vergadering van maart. Voordien kwamen enkel de effectieve kandidaten in aanmerking voor de functie van vicevoorzitter. Mocht er volgend jaar een plaatsvervanger vicevoorzitter worden, dan heeft deze nog altijd geen stemrecht, tenzij degene die hij vervangt afwezig is. De functie van voorzitter kan overigens niet ingevuld worden door een plaatsvervanger.

– De Nederlandse minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, wil studenten die een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaan volgen, aansporen om een studie te kiezen die meer gericht is op de arbeidsmarkt. “De arbeidsmarkt wordt overspoeld door interieurontwerpers en sportmanagers”, zo bericht De Volkskrant. Die zijn niet erg gewild op de arbeidsmarkt en volgens Van Bijsterveldt dan ook helemaal niet zo hard nodig. Ze wil studenten in spe dan ook ontmoedigen om te kiezen voor een niet-arbeidsmarktgerichte studierichting – of een pretstudie zoals zij het noemt – die weinig werkzekerheid biedt.

Een gelijkaardig idee ontsproot een tijd geleden al aan de geest van de Leuvense associatievoorzitter en oud-rector Oosterlinck. Het voorstel kon in Vlaanderen alvast niet op veel bijval rekenen. De mbo-scholen hebben al laten weten niks in het plan van Bijsterveld te zien.

– De Nederlandse Onderwijsraad adviseert om de oprichting van basisscholen makkelijker te maken. Er zijn sinds het jaar 2000 nog maar weinig basisscholen bijgekomen, wat duidt op een stagnering. Dit komt omdat het huidige beleid nog stamt uit de tijd van verzuiling. De regels zijn dus dringend aan herziening toe. De Onderwijsraad wil onder andere het minimumaantal leerlingen verlagen dat nodig is om een school te mogen oprichten. Op die manier zou de verdeling tussen scholen met een geloofsachtergrond en openbare scholen op termijn meer moeten gaan aansluiten bij de werkelijke levensbeschouwing van de Nederlanders.

– De Europese studentenkoepel ESU vraagt een uitbreiding van de Erasmusbeurzen. Om meer studenten de kans te geven om op uitwisseling te gaan moet de hoogte van die beurs afhankelijk zijn van de socio-economische achtergrond van de student. Verder verzet ESU zich tegen het plan van de EU om de beurzen te vervangen door leningen. De studentenkoepel noemt het onverantwoord om studenten in deze tijden van economische onzekerheid en hoge jeugdwerkeloosheid met hoge schulden op te zadelen.

– Aan de andere kant van de taalgrens zorgt een nieuw decreet voor ophef. In het decreet staat dat  geneeskundestudenten die niet slagen voor hun examens in december, gedwongen kunnen worden om de opleiding af te breken of hun eerste jaar over twee jaren te spreiden. De Franstalige studentenkoepel FEF verzet zich tegen deze maatregel en dringt aan op meer investeringen in het hoger onderwijs, in plaats van maatregelen die het aanvatten van een studie ontmoedigen. Dit laatste werkt volgens de studentenkoepel een elite-onderwijs in de hand.

– Paul De Knop zal meer dan waarschijnlijk zichzelf opvolgen als rector aan de Vrije Universiteit Brussel. De 57-jarige De Knop is de enige kandidaat voor de rectorverkiezingen. Zonder ongelukken begint De Knop in mei dus aan zijn tweede mandaat. In 2008 volgde hij Ben Van Camp op. Daarvoor was de Antwerpenaar decaan van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie. Ook was hij adjunct-kabinetchef van Bert Anciaux, toenmalig minister van Sport, en voorzitter van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.

– De Vlaamse universiteiten vechten een marketingoorlog uit, zo stond in De Morgen. Vergeleken met 2009 gaven ze vorig jaar 12 procent meer uit aan reclame, wat een totaalbedrag van 1,8 miljoen betekent. Grootse uitgever is de Universiteit Antwerpen. Reden voor de grote bedragen is de financieringswijze van de universiteiten: hoe meer inschrijvingen, hoe meer subsidie van de Vlaamse overheid. John Haenraets, diensthoofd marketing van de Vrije Universiteit Brussel: “Daarom woedt de concurrentie steeds heviger. Er is een soort supermarktoorlog ontstaan, waar wij ons om budgetredenen buiten plaatsen. Iedereen stuurt zoveel mogelijk folders rond, omdat ze bang zijn marktaandeel en geld te verliezen.”

0 Comment