Het Vrije Studentenraadje

Voor prominente organisaties verbonden aan de VUB begint het een traditie te worden om te proberen om hun uitstraling te verbeteren via een open tribune in De Moeial. Wij, VUB-Studentenraad, kunnen in volle studentenverkiezingskoorts natuurlijk niet achterblijven, en al zeker niet na het editoriaal in de vorige editie van dit blad, waarin de hoofdredacteur van dit (laten we eerlijk zijn, subsidieslorpend) blad de studentenraad wel erg kort door de bocht met de grond gelijkmaakte. Voorbeelden van onware insinuaties waren legio.

Men verwijt ons bijvoorbeeld dat communicatie niet onze sterkste kant is. Graag recapituleren we bij deze gelegenheid graag even onze missie. Voor wie er dit jaar in geslaagd is om niets van ons te horen: de Studentenraad is het orgaan van onze universiteit dat úw belangen verdedigt en sponsort. (Ja, “sponsort”, dat leest u goed: van paintball tot een skireis, wij staan klaar voor al uw projecten.)

Natuurlijk doen we meer dan uitstapjes financieren. Zo wordt er heus wel wat afvergaderd onder uw stuvers. Zo hardnekkig zelfs dat wij na verloop van tijd zo gedegouteerd raken van het aanzicht van ons vergaderlokaal, dat wij genoodzaakt zijn om af en toe een weekend de duistere krochten van de VUB te ontvluchten om, in pakweg Veldegem, de verfrissende buitenlucht van de authentieke Vlaanders op te snuiven. Ook hier schijnen enkele redacteuren van dit blad problemen mee te hebben. Daarom wenst de Studentenraad erop te wijzen dat dit heus niet de enige organisatie is die af en toe een weekendje weg gaat. Bij wijze van voorbeeld: ook Studiekring Vrij Onderzoek trekt er in de lentevakantie op uit voor hun jaarlijkse weekend van hard en vrijelijk onderzoek. En dat mag ook. Het heeft dit jaar al twee debatten en een kampvuur georganiseerd; een organisatie zou voor minder op lome benen naar een weekendje rust verlangen. Die rust is dan ook welverdiend. De Studentenraad hoopt oprecht dat het bestuur van VO op zijn minst een riante villa heeft gehuurd, ten slotte sponsoren wij de studiekring genoeg om te kunnen verpozen in stijl. Een sjofel hutje is immers niet bepaald bevorderlijk voor de uitstraling van onze unief.

De Studentenraad wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om het standpunt over het nieuwe studentenraadslokaal aan te kondigen: de VUB-studentenraad heeft unaniem besloten gelukkig te zijn met de verhuis. Ons nieuwe hoofdkwartier zal gelegen zijn te Triomflaan 35, alwaar wij het gebouw zullen delen met dit eigenste blad. Ondanks onderlinge strubbelingen zien wij dit als een schoolvoorbeeld van de win-winsituatie. Allereerst zit De Moeial nog dichter bij de bron van het nieuws. Misschien kunnen ze de vergadering zelfs horen als ze hun oor tegen de, naar verluidt, niet al te dikke muur drukken. Een bodemloze put van razend belangrijk nieuws onder hun redactielokaal, welk zichzelf respecterend blad droomt er niet van. Mooi meegenomen: de Moeialleden kunnen mooi de voordeur openen voor de studententenvertegenwoordigende laatkomers op onze interne vergaderingen. Zo hoeft onze vergadering niet onderbroken te worden en kunnen de redactieleden nog eens wat pauzeren en hun lichaam sterken door de trap op en af te rennen. Ideaal!

Het ordewoord van dit jaar was en blijft echter ‘engagement’. Geëngageerd zijn wij op élk niveau. Zo hebben wij, in samenwerking met studentenvereniging PK, het zieltogende KultuurKaffee gered van de ondergang. Het vernieuwde PKKK (dit verwijst naar ons vermoeden niet naar de Ku-Klux-Klan, noch naar de Koerdische militantenorganisatie, nvdr. ) zal over enkele weken zijn deuren heropenen, alsof er niets is gebeurd.

Wij doen nuttig werk.

Ook als het over politieke thema’s ging, hebben wij geprobeerd om ons geëngageerd steentje bij te dragen. Uiteraard op een redelijk eigenzinnige en apolitieke manier, zoals dat onze universiteit kenmerkt, en met de nodige dosis gezond pluralistisch verstand. De staking kon ons niet verdelen en de sans-papierskwestie evenmin, hoewel hiertoe toch dikwijls pogingen ondernomen zijn. Partij- of vakbondspolitiek laten we gerust aan ons voorbijgaan, maar de VUB-student schreeuwt om een stem, dus die bieden we. Hoe dan ook, kwatongen willen ons wel eens verwijten de kat uit de boom te kijken. De Moeial, dat steevast ook een redactielid in de Studentenraad weet te manoeuvreren, is hier de grote schuldige. Telkens weer proberen zij onze werking te saboteren om zo aan sappig nieuws te komen over de ‘wankele werking’ van de Studentenraad. Het verdient geen schoonheidsprijs.

Na een grondige analyse van de manier van werken in Gent, Dame Apolitiek Pluralismes hoofdstad, kwamen wij dan ook tot de conclusie dat de VUB hier enkel lessen uit kan trekken. Weg met het oude, leve het nieuwe: pluralisme zal het nieuwe devies zijn. Mocht het ooit zover komen dat de NSV! een erkenningsaanvraag zou indienen, dan zouden wij daar uiteraard, het pluralisme indachtig dat ook ons lichtend voorbeeld Pointcarré. vub.ac.be na aan het hart lag, niet categoriek tegen zijn. Wij discrimineren immers niet op lengte van de pet!

Onze geliefde rector herinnerde ons hierbij aan een oud Oezbeeks spreekwoord dat stelt: Een grove borstel bij beraad, laat vuile plekken.

Wij doen nuttig werk. Zoals eenieder weet is het kringleven het kloppende hart van de VUB en dat ondersteunen wij ten volle: met volle overtuiging en met volle beurs. Subsidie- en erkenningsaanvragen, nog nooit waren de procedures zo gestroomlijnd en de criteria zo duidelijk. De resultaten spreken voor zich. Wat het BSG moet laten, kan de Studentenraad bijpassen. Nieuwe studentenverenigingen springen dan ook als paddenstoelen uit de grond.

Op participatie staat natuurlijk geen grenzen. Ook op Vlaams niveau vertegenwoordigen wij dan ook de Brusselse studenten. In de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), bijvoorbeeld, de koepel die Vlaanderens studentenvertegenwoordigend kruin verenigt. Al moet de liefde ook een beetje van beide kanten komen. Een studentencongres organiseren is allemaal goed en wel, maar moest dat nu echt gepland worden één dag na het bal van PK? Men zou nog een moedwillige poging beginnen te vermoeden om de stem van de grootste Nederlandstalige universiteit in Brussel moedwillig uit te sluiten tot na de middag, te meer omdat de hele happening in Gent plaatsvond.

Ten slotte rest er ons niets dan u nogmaals op te roepen om uw democratisch gewicht in de schaal te werpen en te stemmen voor de studentenraad van volgend academiejaar. Met uw hulp wordt volgend jaar alweer een parel aan de kroon van de studentenparticipatie aan de Vrije Universiteit Brussel. Wij danken u alvast van ganser harte.

0 Comment