Het Nieuws van Morgen – Verkiezingsspecial

Paul De Knop op ronselcampagne, met Freddy Thielemans
© De Moeial
Het nieuws van morgen, eindelijk vandaag. Rector De Knop is gaan talentscouten in Libië, de Studentenraad heeft een geschil met AB Inbev in der minne geregeld en de Nieuw-Vlaamse Alliantie vergeet zijn historische wapens niet.
Door Piet Van de Velde

De Knop huurt het voormalig politiek team Khaddaffi in

Rector Paul De Knop moet moederziel alleen strijden voor het rectorschap van onze teerbeminde alma mater. Toch werpt onze rector zich zeer krachtdadig in de verkiezingsstrijd. Om zijn campagne wat extra kracht bij te zetten, heeft De Knop het pas vrij gekomen campagneteam van de voormalige Libische vriend van de democratie Khaddaffi aangeworven. Het team heeft eerder al zeer succesvolle campagnes achter de rug met resultaten waar menigeen versteld van zou staan.

Voor wie niet bekend is met het eerdere werk van deze toplui, ze hebben de score van Saddam Hoessein verbeterd van 95,7% naar een verpletterende 96,1%, alsook de approval rating van Khaddaffi continu op 99,6 procent kunnen houden gedurende de laatste 20 jaar. De Knop hoopt op deze manier zijn vorig resultaat te verbeteren en de twijfelaars met zeer sterke en overtuigende argumenten langs zijn zijde te krijgen. Een moordzet, al zeggen we het zelf.

N-VA zet massaal in op de VUB-student

De overwinningstocht van de fiere Vlaamse partij N-VA is een feit. De laatste verkiezingen en peilingen bewijzen dat keer op keer. Nu heeft de partij haar zinnen gezet op de VUB-student. Volgens insiders in de partij zouden deze studenten het Trojaans paard kunnen zijn om het PS-bastion Brussel te veroveren. De keuze voor de VUB-student is volgens een hoog geplaatst mandataris van de N-VA navenant: “Ze spreken Nederlands en ze zijn van Vlaanderen met andere woorden de ideale vertegenwoordiger van de Vlaming in Brussel.”

De eerste stappen zijn al ondernomen. Samen met hun vrolijke, maar ietwat gerijpte vrienden van het even fiere en minstens even Vlaamse VVB (Vlaamse Volksbeweging) zijn ze begonnen aan een paar ludieke acties. Bij het aanvragen van een Jong N-VA Brussel-lidkaart, krijg je nu gratis een nagemaakte maar volledig functionerende Goedendag om de parasitaire Franstalige student op een veilige afstand te houden. De N-V A heeft lessen getrokken uit de vorige actie om de Dansaert-Vlamingen naar de N-VA te verleiden. “Toen hebben we Vlaamse vlagjes uitgedeeld in de populaire cafés aan de Vlaamse Steenweg, maar toen begonnen die daar plotsklaps een kunstwerk te maken om hun afschuw jegens nationalisme te uiten. Een ware kaakslag voor elke trotse flamingant. We hebben echter gemerkt dat het beleid van rector De Knop niet zozeer de humane wetenschappen of cultuur stimuleert aan de VUB. Vanuit de partijleiding, maar ook vanuit VOKA, moedigen wij dit beleid zeker en vast aan en zijn wij overtuigd dat de VUB-student zal kiezen voor een sterk merk en Vlaams alternatief.”

Studentenraad zorgt voor recordomzet van AB Inbev

Ook de gewone student kan niet van onder het verkiezingsgedruis ontsnappen. De Studentenraad voor het ambtsjaar 2012-2013 moet binnenkort verkozen worden. Om de plichtbewuste kiezer gemakkelijker naar het kieshokje te krijgen, heeft de Studentenraad van de VUB 30 vaten besteld bij AB Inbev. Door een kleine menselijke misser heeft de leverancier echter 30.000 vaten geleverd. Gelukkig viel dit nog allemaal binnen het budget van de Studentenraad. Ze hoefden enkel een projectpotaanvraag in te vullen om dit akkefietje te verhelpen.

De aanvraag van de projectpot moest eerst nog door de Studentenraad geraken. Dit zorgde voor een paar paradoxaal verwarde blikken, maar dankzij de vakkundige daadkracht van het bestuur van de Studentenraad werd de projectpot vóór de Studentenraad dóór de Studentenraad goedgekeurd. Het bestuurscollege van AB Inbev reageerde alvast enthousiast en besloot gezamenlijk de winst te investeren in nieuwe bedrijfswagens van Jaguar, die ze ook fiscaal konden aftrekken. Maar ook langs de zijde van de Studentenraad waren er blije reacties. “Ze hebben er drie frisbees, zo’n Jupilerluchtmatras en een gratis bak bij gegeven. Wat mij betreft zijn de verkiezingen nu al meer dan geslaagd”, aldus een tevreden studentenraadslid.

(P.s.: Op de vorige plenaire vergadering van de Studentenraad vroeg men zich af “of studentikoos nu misschien een scheldwoord is geworden of wa?” De Moeial neemt de taak van scheidsrechter met plezier op zich en verklaart studentikoos met onmiddellijke ingang tot schuttingstaal.)

0 Comment