Overgangsbureau FEF verkozen

Op zaterdag 31 maart verkoos FEF een overgangsbestuur om binnen de koepel, die al enkele maanden met interne onrust te maken had, een vernieuwde eenheid te smeden. Het nieuwe bestuur werd met een grote meerderheid verkozen. De universitaire studentenraden stemden unaniem voor het nieuwe bestuur. De Hogescholen en Kunstscholen bleken niet zo eensgezind te zijn: zij verkozen het nieuwe bestuur met zes tegen vier stemmen.

Het overgangsbureau bestaat uit het oude bestuur, dat de vrijdag ervoor zijn functies had neergelegd, uitgebreid met zes nieuwe leden. Van deze zes kwamen er twee uit studentenraden die de maanden ervoor hadden besloten om de structuur van FEF te verlaten.

Het overgangsbestuur, met Michaël Verbauwhede nog steeds als voorzitter, heeft de opdracht om de verkiezingen van het bestuur voor 2012-2013 voor te bereiden, die waarschijnlijk eind augustus zullen plaatsvinden. Hiernaast zal de overgangsraad de lopende dossiers behandelen en haar handelen kaderen volgens de doelstellingen van het Charter van Brussel, dat unaniem goedgekeurd werd op diezelfde Federale Raad van 31 maart.

In dit charter worden vijf doelstellingen voor de overgangsraad afgebakend: het versterken van de studentenbeweging, de eenheid behouden in een kader van pluraliteit, FEF omvormen tot een participatief platform voor de verschillende studentenraden, het opbouwen van een dynamiek waarin plaats is voor uitgebreide reflectie en de onafhankelijkheid van de studentenkoepel tegenover de politieke stromingen bewaren. Hiernaast is het de bedoeling dat het overgangsbureau blijft werken aan de verschillende dossiers, de praktische campagnes blijft ondersteunen en een kader voor de vorming van de studentenvertegenwoordiging blijft bieden.

0 Comment