Sans-papier Jamal drinkt enkel en alleen nog water

Gisterenavond heeft Jamal Jaoudi beslist om enkel nog zuiver water tot zich te nemen. Sinds de 20-jarige Jamal op 8 maart zijn lippen dichtnaaide, werd dat nog gecombineerd met de nodige doses suiker, zout en vitamine B. Jamal gaat dus weer een stap verder.

Dat wist het Kollektief Sans-papiers te melden. In normale omstandigheden kan een mens zes dagen overleven op louter water.

Datzelfde Kollektief zat maandagochtend samen met Paul De Knop, de rector van de Vrije Universiteit Brussel. Ook De Knop verklaarde oprecht begaan te zijn met het lot van de 23 mannen zonder papieren. “Ik heb alles gedaan in de mate van het mogelijke. Echter, de VUB is geen politieke instelling. Dat is de zaak van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block.”

“De staatssecretaris heeft op onze brief geantwoord dat er geen wettelijk kader is om aan de vragen van de sans-papiers tegemoet te komen”, ging De Knop verder. “Bovendien is ze niet van plan toe te geven aan chantage, zoals ze de hongerstaking noemt.”

De VUB heeft, dixit De Knop, sinds vier jaar terug al als één van de eerste haar verantwoordelijkheid genomen. Ook nu weer, door, in navolging van de ULB, de uitgeprocedeerde daklozen op te vangen. “Er is duidelijk afgesproken dat we hen tot 1 juli onderdak verlenen. Daarna hebben we het gebouw op Triomflaan 36 weer zelf nodig.”

Gevraagd naar de verdere rol van de VUB, liet De Knop weten dat hij de kwestie wilde laten agenderen op het Bureau van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, de gemeenschappelijke vergadering van de Vlaamse universiteiten. Volgens De Knop is er nog steeds een gezamenlijk standpunt van de universiteiten, dat dateert van een drietal jaar geleden. Als die eensgezindheid onder de rectoren nog steeds aanwezig is, dan zou er eventueel een gezamenlijk optreden kunnen volgen. Een bezoek van de rectoren aan de bevoegde staatssecretaris zou in dat geval tot de mogelijkheden behoren.

Ook het Kollektief Sans-papiers stelt alles in werking om De Block zo snel mogelijk persoonlijk te spreken. Dat is er tot op heden nog niet van gekomen. De Knop was alvast bereid om dat verzoek met een aanbevelingsbrief te laten vergezellen.

0 Comment