Sans-papiers: VUB-Studentenraad schaart zich achter standpunt Vrij Onderzoek

De uitzichtloze situatie van de sans-papiers duurt voort. De derde persconferentie op enkele weken tijd, toonde nog maar eens aan dat de 23 jonge mannen niet van wijken willen weten. Het einde van de hongerstaking lijkt niet in zicht. Intussen voorziet de Studentenraad pas een debat op 19 april tijdens de algemene vergadering en deelt het het standpunt van Vrij Onderzoek.

Op de persconferentie werd nogmaals de precaire conditie van de hongerstakers onderstreept. Na 63 dagen hongerstaking krijgen de 23 hongerstakers nog steeds geen gehoor bij staatssecretaris De Block. Ze weigert nog steeds om de sans-papiers te ontmoeten. Ook op andere plaatsen werd er bot gevangen: naar verluidt wist het hoofd van de dienst Vreemdelingenzaken, Freddy Roosemont, het actiecomité te melden dat hij het mandaat nog niet had ontvangen om zich over de situatie te ontfermen.

Gezien de gezondheidstoestand van de hongerstakers sterk achteruit gegaan is, vroeg het actiecomité dan ook met aandrang dat staatssecretaris De Block zelf zou langskomen. Het risico op een dodelijke afloop zou elke dag groter worden. Op de beschuldigingen van chantage, antwoordden de woordvoerders kort dat een hongerstaking enorm veel moed en uithoudingsvermogen vergt. “Dit chantage noemen, zou de complexiteit van het gebeuren tekortdoen.” Ook de toestand van Jamal Jaoudi, de hongerstaker die zijn mond dichtnaaide, blijft zorgwekkend. Men slaagt er maar niet in om hem een minimum aan vloeistof te bezorgen. Volgens de medische begeleidster was het echter moeilijk te voorspellen hoelang hij dit nog zou kunnen volhouden.

“Dit chantage noemen, zou de complexiteit van het gebeuren tekortdoen.”

Na de persconferentie werd er aansluitend een demonstratie georganiseerd aan het rectoraat van de VUB. Bedoeling was om een onderhoud te krijgen met rector De Knop, maar deze kon zich niet vrijmaken. De vertegenwoordigers van de actievoerders konden echter wel samenzitten met een delegatie van de VUB. Uiteindelijk zullen ze op maandag 19 maart met de rector samenzitten.

Toen naar de reactie van de VUB-Studentenraad werd gepeild, wist voorzitter Joerie Lersberghe te melden dat er nog geen officieel standpunt is. De kwestie zal wel geagendeerd worden over meer dan een maand, voor de vergadering van 19 april. “De Studentenraad schaart zich achter het standpunt van Vrij Onderzoek (lees er hiermeer over)”, aldus de voorzitter. Volgens onze bronnen is er echter nog geen (informeel) overleg geweest tussen alle studentenraadsleden over het al dan niet aannemen van het VO-standpunt.

Gevraagd naar de geruchten dat studentenraadsleden zich hadden uitgesproken tégen het verblijf van de sans-papiers aan de VUB, antwoordde Lersberghe dat er inderdaad verdeeldheid bestond. Al minstens één studentenvertegenwoordiger is gekant tegen de opvang door onze universiteit, zo meldde Lersberghe de redactie. In ieder geval moet de studentenraad zich nog uitspreken over de verdere aanwezigheid van de 23 mensen zonder papieren: het had zich slechts akkoord verklaard tot en met 1 maart. Over de periode daarna, is er nog geen standpunt.

0 Comment