Onderwijsnieuws

Het VUB-examenreglement wordt herzien. Belangrijkste aanpassing: vanaf volgend academiejaar moeten studenten zich inschrijven voor examens in tweede zit. Deze wijziging komt er door het grote aantal afwezige studenten in die tweede zittijd. Op deze manier hoopt men een beter overzicht te krijgen van wie er werkelijk komt opdagen voor zijn herexamen. De registratie voor de tweede zittijd dient twee weken na de sluiting van de eerste zit te gebeuren. De administratie liet al weten soepel om te zullen springen met de nieuwe regeling, toch zeker in de eerste fase. Ook een herinnering per mail werd verzekerd.

– In het kader van een nieuw, tot op heden onbekend, algemeen sociaal plan worden zowel de maaltijdkaart als de huurtoelage hervormd. De Sociale Dienst wil voor een nieuw systeem van toewijzing zorgen. De situatie van een student zal in de toekomst integraal bekeken worden, in plaats van de gefragmenteerde analyse die er nu is. Zo zal de afschaffing van de maaltijdkaart worden opgevangen door de voedingskost mee te nemen in het algemene kostenplaatje.

– Na vier jaar rectorschap gaat Paul De Knop voor een nieuwe termijn van vier jaar. Of er tegenkandidaten komen, weten we op 22 maart, de deadline voor de kandidatuurstellingen.

– De Brusselse Associatie Studentenraad (Bast) heeft haar installatievergadering achter de rug. De leden van Bast gaan nu een wel zeer korte werkingsperiode tegemoet: de nieuwe verkiezingen vinden immers al over een een maand plaats, tegelijk met de verkiezing van de eigen VUB-studentenraad.

– De statuten van Br(ik (fusie van het oude Quartier Latin en VLOPHOB) zijn dan eindelijk goedgekeurd. Met ruimte voor studentenvertegenwoordiging in de algemene vergadering en de raad van bestuur komt er een belangrijke verantwoordelijkheid bij voor de Brusselse studentenvertegenwoordiger. Het is nog even soebatten hoe de afvaardiging van studenten onder de instellingen geregeld zal worden. Van VUB-kant wordt er stilletjes gepleit voor een afvaardiging op associatieniveau. Dit zou betekenen dat de Brusselse associatie (VUB en EhB) en de Leuvense associatie (HUB en Sint-Lukas) de zetels onderling kunnen verdelen.

– Dat er in 2013 een nieuwe studentenraad zijn intrede maakt, was al langer bekend. De StuVo-raad (Studentenvoorzieningenraad) wordt een paritair orgaan waarin zowel studenten als vertegenwoordigers van de instelling zullen zetelen. Nieuw is wel dat er genderquota zullen gelden: eenderde van de leden moet vrouw zijn.

– Was het nu ’14, ’15 of ’16? De informatieverstrekking van de Vlaamse universiteiten over de verlenging van de masters laat nog te vaak te wensen over. Dat stelde Bart Mus, plaatsvervangend studentenraadslid aan de VUB, vast tijdens zijn werk op een infobeurs voor studenten in spe. Ook de brochures van de VUB, die toekomstige studenten onder de neus geschoven krijgen, zijn nog niet geactualiseerd. De gebrekkige informatieverstrekking over de tweejarige Master is nochtans een reden geweest om deze nog een jaar uit te stellen.

– Op 10 maart organiseert VVS zijn jaarlijkse studentencongres. Anders dan vorige jaren, richt VVS zich meer dan ooit op de hele Vlaamse studentenpopulatie met Participatie en Studentenengagement als thema. Geen gepalaver over een uitgebreide standpunttekst, maar interactieve werksessies die zich over alle facetten van de geëngageerde student zullen buigen. En, niet te vergeten, zal men er zich buigen over de toekomst van de Vlaamse Vereniging van Studenten. Inschrijven kan op VVS’ website.

– Opschudding aan de ULB: er werd een debat over vrijheid van meningsuiting uitgesteld wegens de heersende vijandige sfeer. De organisatoren werden ervan verdacht te dicht te staan bij ULB-onderzoeker Souhail Chichah, die voor de tuchtcommissie moet verschijnen. Chichah had begin februari een lezing van Caroline Fourest verstoord.

0 Comment