Sans papiers mogen op VUB blijven

In de avond van 28 februari heeft het VUB-bestuurscollege beslist de sans-papiers niet aan hun lot over te laten; ze verhuizen wel naar Triomflaan 36. De deadline van vertrek lag eerst op 1 maart, maar is nu verplaatst naar 1 juli. Achterliggende reden: hun uiterst precaire gezondheidstoestand. Studenten worden gevraagd om op 1 maart (donderdag, 12u) bij het verhuizen hun steentje bij te dragen .

Dinsdagmiddag organiseerde het steuncomité voor de 23 sans-papiers die in hongerstaking zijn, een persconferentie in de lokalen van Vesalius College. Gevreesd werd dat de VUB zou overgaan tot uitzetting van de sans-papiers op 1 maart, zoals was aangekondigd. De lokalen moeten immers verbouwd worden, waardoor een verder verblijf onmogelijk zou zijn. Met de persconferentie wilden het comité en de sans-papiers zowel druk zetten op de VUB, als een oproep lanceren gericht aan de studentengemeenschap en Staatssecretaris Maggie De Block.

De sans-papiers voeren actie om een arbeidskaart C en verblijf voor 1 jaar te verkrijgen. De hongerstaking is momenteel al 45 dagen aan de gang, maar veel vooruitgang lijkt nog niet geboekt. Interesse voor de actie in de publieke opinie blijft beperkt. De vrees voor uitzetting was bij het comité ook groot, gezien de verzwakte toestand van de actievoerder. Ook het gebrek aan alternatieve opvang speelde een rol.

Na het bestuurscollege dat later die namiddag plaatsvond, liet de VUB verstaan dat de hongerstakers tot uiterlijk 1 juli onderdak werd aangeboden op Triomflaan 36, al ziet de VUB hen liefst de hongerstaking opgeven. Dit gebouw bevindt zich op enkele meters van de huidige locatie. De VUB liet ook verstaan dat men de hulp van studentengemeenschap wou inroepen, om op donderdag 1 maart vanaf 12 uur de hongerstakers te helpen verhuizen.

0 Comment