Studenten verwerven eindelijk prestigieuze inspraak in Brik

De fusie tussen Quartier Latin en Vlophob is nu ook juridisch beklonken. Voortaan gaan beide vzw’s verder onder de naam Brik, dat een speelse afkorting is van Brussel & ik. De statuten werden twee weken geleden goedgekeurd.

Nochtans is Brik al langer bij het breder publiek bekend: de marketingcampagne werd al in juni 2011 gestart en ging de officiële fusie een hele tijd vooraf. Tot die tijd werd Brik bestuurd door de gemeenschappelijke vergadering van de vzw’s Quartier Latin en Vlophob, het Vlaams Overlegplatform voor het Hoger Onderwijs in Brussel.

Lieven Boelaert, gedelegeerd bestuurder, is opgelucht, en niet in het minst vanwege de aanslepende onderhandelingen: “Zo’n samensmelting heeft nu eenmaal een rijpingsproces nodig. Bovendien wilde het overlegplatform zeker zijn dat Quartier Latin zijn zaken financieel op orde had.”

Studenteninspraak

De goedkeuring van de statuten is belangrijker dan het, afgaande op het eerste zicht, lijkt. De beloofde studentenvertegenwoordiging is nu immers eindelijk verankerd. Vier studenten krijgen stemrecht in de algemene vergadering, twee van hen zullen een zitje hebben in de raad van bestuur. Op de agenda: de Brikbegroting (budget 2011: 2 miljoen euro), studentenhuisvesting en het bestrijden van het kotentekort, communicatie en promotie, de organisatie van Brussel Brost!, mobiliteit, cultuur en sport. Afgaande op het takenpakket, maakt dat van de studentenvertegenwoordiging in Brik één van de meest prestigieuze van Vlaanderen.

De studentenraden zullen zelf beslissen hoe en wie ze gaan afvaardigen. Boelaert: “Het is niet aan ons om dat te doen. Dat laten we over aan de studenten zelf. Er staat enkel in de statuten dat de studenten aangeduid worden in een gemeenschappelijke vergadering van de Brusselse studentenraden.”

Onrechtstreeks werpt dat toch een drempel op. Vier studentenraden bij elkaar krijgen lijkt in de praktijk onmogelijk. Een bijeenkomst van de studentenraden van de associaties (VUB-Erasmushogeschool en HUB-Sint-Lucas) zou logischer zijn, maar ook daar stuit men op statutaire en praktische bezwaren. Zo komt de studentenraad van de Universitaire Associatie Brussel (UAB, die de VUB en de EhB samenbrengt) bijna uitsluitend pro forma samen.

De vier studentenraden proberen daar nu een mouw aan te passen. In de wandelgangen maakt het idee van een conferentie van studentenraadsvoorzitters opgang. Zij zouden de studenten dan officieel aanduiden, in samenspraak met de eigen studentenraad. Rest er nog de vraag hoe de zetels verdeeld worden. VUB en EhB zijn voorstander van een verdeling per associatie, de twee ‘Leuvense’ instellingen geven de voorkeur aan een verdeling volgens locatie: binnen of buiten de Vijfhoek.

MIVB-abonnement: nieuwe tariefaanpassingen?

Boelaert gaf ook toelichting bij de nakende onderhandelingen met de MIVB over het tarief voor de studentenabonnementen. Die vindt traditiegetrouw plaats in het voorjaar. “In de raad van bestuur hebben we beslist om onze aanpak meer doelgericht te maken. Bijvoorbeeld een goedkoper tarief voor eerstejaarsstudenten. Dat sluit ook meer aan bij de oorspronkelijke doelstelling van onze MIVB-actie: de stad verkennen.”

Hoe dan ook pleit Brik bij Brigitte Grouwels, Brussels minister van Mobiliteit, voor een structurele verlaging van het tarief voor scholieren en studenten. Dat doet Brik zij aan zij met de Franstalige instellingen. De Franstalige gemeenschap heeft immers al beslist om de subsidie, die neerkwam op een voordeel van vijftig procent per abonnement, stop te zetten. Franstalige studenten zullen dus 204 euro per abonnement betalen.

In de zomer van 2011 was de spiegeling aan het Franstalige tarief nog één van de argumenten om de prijs voor Nederlandstalige studenten te verdubbelen naar 102 euro.

0 Comment