Aanzienlijke schade aan dak VUB-zwembad

Het stormachtige weer van vorige week, heeft op haar pad de VUB-campus in Etterbeek niet ontzien. Zo bleek het dak van het zwembad niet voldoende bestand tegen de krachten van de natuur. De schade is niet min: de op het dak aanwezige zonnepanelen dienen vervangen te worden en ook de toplaag is aan een grondige herstelbeurt toe. Het zwembad zal tijdens de werkuren niet voor het publiek toegankelijk zijn. Een eerste prognose van de duur van de werken is drie weken.

“Op de Nieuwjaarsreceptie van de VUB (maandag, 9 januari) kreeg ik plots een telefoontje”, begint Dirk Van De Wiele, diensthoofd Beweging en Sport, aan zijn reconstructie van de feiten. “De badmeester signaleerde abnormale lekken. Condens leek hem uitgesloten. Nader onderzoek bracht dan uiteindelijk de stormschade aan het licht. Het duurde enkele dagen vooraleer we definitief uitsluitsel hadden, maar het dak bleek nog stabiel.”

Een grote herstelling is echter onvermijdelijk. “De losgekomen zonnepanelen moeten allemaal vervangen worden en ook de toplaag op het oneffen dak is aan vervanging toe”, gaat Van De Wiele verder. “Dat moest er sowieso ooit van komen, gezien het dertig jaar oude zwembad al die tijd nooit een opknapbeurt genoten heeft. Het stormweer heeft ons echter verplicht om onze planning te herzien.”

Wat zeker is, is dat de herstellingswerken een aardige duit zullen kosten. Het is in dit stadium moeilijk in te schatten hoeveel euro de schade precies bedraagt, maar Van De Wiele hoopt op een tussenkomst van het VUB-patrimonium. “Met ons budget kunnen we die kosten onmogelijk dragen. Het gebouw behoort in ieder geval toe aan de VUB-dienst Infrastructuur.”

Zolang de werken bezig zijn, is het zwembad tijdens de kantooruren om veiligheidsredenen gesloten. “Dat is ten zeerste te betreuren. Niet alleen voor de zwemmers die tijdens de middaguren komen, maar ook voor de scholen die van onze accommodatie gebruikmaken”, aldus Van De Wiele. “Voor heel wat schoolkinderen zijn de zwemlessen in ons zwembad een eerste contact met de VUB en dat maakt dat ons zwembad een grote sociale rol vertolkt. Ook qua public relations is het een niet te onderschatten factor.”

De scholen blijven echter niet in de kou staan. “We hebben drie alternatieven voorzien”, besluit Van De Wiele. “In plaats van het zwembad mogen ze voor de duur van de werken gebruikmaken van onze sportzaal, die in deze periode van het academiejaar door de examens overdag toch niet gebruikt wordt. Een andere mogelijkheid is dat we hun verloren uren in rekening brengen bij een volgende overeenkomst. Ten slotte kan de school ook kiezen voor een terugbetaling.”

Op weekdagen na 17u zal het zwembad wel gewoon open zijn voor publiek. Veiligheid gegarandeerd.

0 Comment