Versplintering bij Franstalige studentenkoepel FEF

De FEF (Fédération des Étudiants Francophones, overkoepelende studentenraad in de Franstalige Gemeenschap, nvdr.) staat onder druk. Eind oktober lieten de studentenraden van Namen (FUNDP (AGE)) en Bergen (ORE-Mons) verstaan niet langer deel te willen uitmaken van de koepel.

Directe aanleiding zou een bezoek zijn geweest van Ludovic Voet aan de universiteit van Namen, waar deze eerst in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Federale Raad van de FEF sprak, en later deelnam aan een wervingsactiviteit van Comac (jongerenbeweging van de PVDA+, nvdr.). In Namen en Bergen vond men dat dit eens te meer het bewijs was van de sterke invloed die Comac, en bij uitbreiding de PVDA+, uitoefent op het beleid van de FEF. Voorts verklaarden ze dat het beleid van de FEF te sterk door het bestuur werd bepaald, die er een extreemlinkse invulling aan zou geven zonder voldoende terug te koppelen naar het plenaire orgaan van de FEF (de Federale Raad). De kritiek dat de FEF zich te veel laat inspireren door Comac is zeker niet nieuw, en werd in het verleden zelfs al geuit door de Franstalige minister van Onderwijs Marcourt (PS). Al kan er ook op gewezen worden dat slechts één van de leden van de Raad van Bestuur daadwerkelijk deel uit maakt van deze organisatie.

Een serieuze breuk?

Het feit dat Voet in november ontslag nam, werd door beide studentenraden als onvoldoende gezien om een verzoening tussen hen en de FEF te bewerkstelligen. De FUNDP (AGE) en de OREMons vertegenwoordigen samen om en bij de 10.000 studenten, tegenover een 100.000 die nog steeds vertegenwoordigd worden op het gemeenschapsniveau door de FEF. Het is nog steeds niet duidelijk of de afscheuring zal leiden tot een aansluiting bij de rivaliserende studentenkoepel Unécof, die om en bij 30.000 studenten vertegenwoordigt. Momenteel wordt deze boot blijkbaar afgehouden.

We spraken met Michael Verbauwhede, voorzitter van de FEF, die de kritiek dat Comac een te grote invloed uitoefent binnen het FEF, als een rookgordijn omschreef. “Er zit slechts één lid van Comac in de Raad van Bestuur (de Secretaris-Generaal, Marie Schmitt, nvdr.). De Raad van Bestuur wordt verkozen door de algemene vergadering, de Federale Raad. In de Federale Raad zetelen trouwens ook leden van de MR, PS, Ecolo en CdH. De Raad van Bestuur voert enkel uit wat er zwart op wit in het programma staat dat in de algemene vergadering is goedgekeurd. Als men daar niet akkoord mee was, kon men tegenstemmen, maar dat is niet gebeurd. Persoonlijk lijkt het me eerder dat deze kritiek wordt geuit door zij die niet akkoord zijn met de lijnen zoals ze gestemd zijn door de vergadering, en omdat ze zich niet kunnen laten gelden tijdens de stemming proberen ze op deze manier hun punt door te drukken. Ze verschuilen zich achter deze kritiek, maar het echte probleem is dat ze niet akkoord zijn met de goedgekeurde lijn. Het debat werd echter niet aangegaan op de vergadering.”

“Wij blijven strijden voor een gratis en kwaliteitsvol onderwijs voor alle studenten.”

Voorts liet Verbauwhede ook verstaan dat de FEF nog steeds actief was op de campussen van Namen en Bergen, en dat de campagnes die in de stijgers staan ook daar zullen worden gevoerd. Het is ook zo dat de hogescholen van beide steden zich niet hebben afgescheurd en dus nog steeds integraal deel uitmaken van de koepel. De studenten van Namen en Bergen blijven dus vertegenwoordigd binnen de FEF.

Verkiezingen

Op maandag 19 november vond er vervolgens een stemming plaats in de Federale Raad om een nieuw bestuur te kiezen, en tevens een covoorzitter en dossierverantwoordelijke aan te duiden voor de Raad van Bestuur. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit Jérôme Lechien, Kévin Henry en Jérôme Van Ruychevelt, welke met 86% van de stemmen werd verkozen. Het lijkt dan ook dat hier niet kan gesproken worden van een vertrouwensbreuk met de Raad. De covoorzitter leek wat controversiëler. Johan Verhoeven, lid van de Assemblée Générale des étudiants de Louvain (UCL) raakte verkozen met 53% van de stemmen. Al werd er wel gefluisterd in de wandelgangen dat de relatie tussen de Raad van Bestuur van de FEF en de UCL ietwat gespannen was voor de verkiezing: mogelijk was dit de oplossing. De algemene vergadering leek alleszins verdeeld. Tenslotte werd Alexandre Hublet verkozen tot dossierverantwoordelijke met 70% van de stemmen. Hublet is lid van de Bureau des Étudiants Administrateur (ULB).

De verkiezing van een nieuw bestuur van de Federale Raad en de uitbreiding van de Raad van Bestuur moet worden gekaderd in een breder initiatief om een nieuw elan te geven aan de FEF na de moeilijkheden van de laatste maanden. Verbauwhede gaf ook toe dat de terugkoppeling naar de Federale Raad soms problematisch kon zijn, maar ontkende dat dit een democratisch deficit binnen de Raad inhield. Op 10 december is het wel de bedoeling dat er een vertrouwensstemming plaatsvindt en dat er gestemd wordt over een statutenwijziging en de algemene politieke lijn van de FEF.

De voorlopige vernieuwing blijkt echter nog niet voldoende te zijn om de split tussen de FEF en de studentenraden van Namen en Bergen te lijmen. Zo liet Julien Pingitore (voorzitter van de studentenraad van Bergen) ons weten dat hij de vernieuwing als te oppervlakkig beschouwt. “Er is geen bewijs dat de studentenraden van de universiteiten en hogescholen in het vervolg gerespecteerd zullen worden.” Namen en Bergen zullen zich dus buiten de FEF houden tot ze van mening zijn dat er een bewijs is geleverd van een werkelijke omslag binnen de FEF. “Het is gemakkelijk om nieuwe posten te creëren”, aldus Pingitore. Vanuit de FEF bleef men dan weer bij de ingeslagen weg. Verbauwhede: “Wij blijven strijden voor een gratis en kwaliteitsvol onderwijs voor alle studenten. We willen wel dat iedere mening wordt gehoord, dit is en blijft het doel en de uitdaging.”

0 Comment